Fagerborghjemmet

Besøksregler for sykehjem og helsehus i Oslo

Du kan komme på besøk dag og kveld alle dager på våre langtidshjem. Helsehusene har egne besøksregler. Det kan bli endringer i besøksreglene ved høy smitte. De aller fleste av de nasjonale smitteverntiltakene fjernes fra lørdag 25. september kl. 16:00. Våre besøksregler blir oppdatert i løpet av neste uke når vi har fått nye retningslinjer for sykehjem og helsehus fra FHI.

Kontakt

Telefon

23 43 36 00

Faks

23 43 36 01

E-post

Postadresse

Rosenborggata 11, 0356 OSLO

Besøksadresse

Rosenborggata 11, 0356 OSLO

Døgnbemannet vakttelefon

Åpningstider resepsjon

Uke 38

 • Mandag: 08:00 - 15:00
 • Tirsdag: 08:00 - 15:00
 • Onsdag: 08:00 - 15:00
 • Torsdag: 08:00 - 15:00
 • Fredag: 08:00 - 15:00
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt
Infoskjerm med beboeroversikt. I tilknytning til resepsjonen er det en liten kiosk.

Uke 39

 • Mandag: 08:00 - 15:00
 • Tirsdag: 08:00 - 15:00
 • Onsdag: 08:00 - 15:00
 • Torsdag: 08:00 - 15:00
 • Fredag: 08:00 - 15:00
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt
Infoskjerm med beboeroversikt. I tilknytning til resepsjonen er det en liten kiosk.

Uke 40

 • Mandag: 08:00 - 15:00
 • Tirsdag: 08:00 - 15:00
 • Onsdag: 08:00 - 15:00
 • Torsdag: 08:00 - 15:00
 • Fredag: 08:00 - 15:00
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt
Infoskjerm med beboeroversikt. I tilknytning til resepsjonen er det en liten kiosk.

Om Fagerborghjemmet

Vi holder til sentralt på Majorstuen, på toppen av Rosenborggata. Det er en stille, enveiskjørt gate opp fra Bogstadveien. Vi har en stor og skjermet hage med hagestue og lysthus. Vårt kjøkken sørger for smakfulle måltider for våre beboere og dagsenterbrukere. Vi har også en koselig kafé i storstuen og en aktiv kulturenhet som bidrar til et godt miljø.

Fakta om sykehjemmet

 • 58 vanlige langtidsplasser
 • 17 somatiske dagsenterplasser
 • enerom
 • Bydel Frogner
 • kommunal eierform
 • drives av Lovisenberg Omsorg
 • kontrakten er inngått for seks år og utløper 01.04.2021. Oslo kommune kan forlenge kontrakten med to år

Kontaktinformasjon avdelinger

Enhet 2

Enhetsleder

Marianne Nordeide

Telefon: 23 43 36 22

E-post:

Enhet 3

Enhetsleder

Marianne Vestre

Telefon: 23 43 36 03

Mobilnummer: 47 51 45 67

E-post:

Enhet 4

Enhetsleder

Ida Karoline Østvang

Telefon: 23 43 36 04

Mobilnummer: 47 51 39 24

E-post:

Daglig leder

Ruth Fjeld

Telefon: 23 43 36 15

Mobilnummer: 97 73 58 00

E-post:

Informasjonskontakt/fagsykepleier

May Waage

Telefon: 23 43 36 13

Mobilnummer: 95 79 08 86

E-post:

Kultur/ dagsenter

Enhetsleder

Kine Emilie Knutsen-Sanders

Telefon: 23 43 36 12

Mobilnummer: 90 22 89 23

E-post:

Serviceleder

Stine Christensen

Telefon: 23 43 36 07

E-post:

Kvalitet på sykehjem

Kompetanse

Vi har god dekning av fagpersonell. Alle avdelingene har sykepleiere, hjelpepleiere, helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere og noen ufaglærte assistenter.  Alle beboere har en tjenesteansvarlig sykepleier og en primærkontakt. Sykehjemmet har ansatt egen lege i 80 % stilling og tre fysioterapeuter som tilsammen utgjør en 90 % stilling. Liten utskiftning av personale har gitt oss en god kompetanse og faglig tyngde.

Vi driver etter inspirasjon fra det danske sykehjemmet, Lotte, i København. Vi er opptatt av at sykehjemmet skal være et hjem for dem som bor her. Kjernen i modellen er at beboernes rutiner og måte og leve på skal styre våre rutiner, ikke omvendt.

Fagerborghjemmet er ett av fire sykehjem i Oslo som deltok i prosjektet «Bedre hverdagsliv» i regi av Oslo kommune. Dette prosjektet var for oss en forlengelse av Lottemodellen og hentet inspirasjon fra det nederlandske sykehjemmet De Hogeweyk. Hovedmålet her var at beboernes hverdag skulle fylles med gjøremål som de kjenner igjen fra før. Selvbestemmelse, individuelt tilpassede aktiviteter og det normale liv var noe av det vi fokuserte på i dette prosjektet.

Her kan du laste ned bemanningsoversikten for Fagerborghjemmet (PDF 0,2MB).

Tilbud

 • kiosk
 • frisør
 • fotpleie
 • kapell
 • sansehage
 • vaskeri

Vi har eget kjøkken, og lager alle måltider selv. Tidspunktet for måltidene kan variere, hør med din avdeling.

Aktiviteter

Sykehjemmet har to fast ansatte aktivitører som tilrettelegger for ulike kulturtilbud som konserter, musikkafé, allsang, høytlesning og turer. Vi har et filmbibliotek med eldre norske og utenlandske klassikere, og arrangerer kinodag hver 14.dag, med visning av film på stort lerrett.

Det utarbeides månedsprogram som viser de ulike aktivitetene beboerne kan delta på. I tillegg har avdelingene egne aktiviteter hvor pleiepersonalet følger opp. Som en del av prosjektet «Bedre hverdagsliv» prøver vi også ut ulike klubber for å gi beboerne et mer variert aktivitetsprogram tilpasset den enkelte. Vi jobber for å få et ennå tettere samarbeid med ulike aktører i nærmiljøet, som skoler, barnehager og med Fagerborg menighet.

Vi markerer alle fødselsdager, og markerer høytider med fast program. Om sommeren bruker vi hagen til grilling og uteservering, sang- og musikkprogrammer. De siste somrene har vi også vært på båttur på Oslofjorden.

Transport