Fagerborghjemmet

Om Fagerborghjemmet

Vi holder til sentralt på Majorstuen, på toppen av Rosenborggata. Det er en stille, enveiskjørt gate opp fra Bogstadveien. Vi har en stor og skjermet hage med hagestue og lysthus. Vårt kjøkken sørger for smakfulle måltider for våre beboere og dagsenterbrukere. Vi har også en koselig kafé i storstuen (åpen fra 11:00-14:00) og en aktiv kulturenhet som bidrar til et godt miljø.

Fakta om sykehjemmet

Kontaktinformasjon avdelinger

Enhet 2

Enhetsleder
Marianne Nordeide
Telefon

Enhet 3

Enhetsleder
Marianne Vestre
Mobil
Telefon

Enhet 4

Enhetsleder
Inga Kvarv
Mobil
Telefon

Kultur/ dagsenter

Enhetsleder
Kine Emilie Knutsen-Sanders
Mobil
Telefon
Daglig leder
Ruth Fjeld
Mobil
Telefon
Informasjonskontakt/fagsykepleier
May Waage
Mobil
Telefon
Serviceleder
Stine Christensen
Telefon

Kompetanse

Vi har god dekning av fagpersonell. Alle avdelingene har sykepleiere, hjelpepleiere, helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere og noen ufaglærte assistenter. Alle beboere har en tjenesteansvarlig sykepleier og en primærkontakt. Sykehjemmet har ansatt egen lege i 80 % stilling og tre fysioterapeuter som tilsammen utgjør en 90 % stilling. Liten utskiftning av personale har gitt oss en god kompetanse og faglig tyngde.

Vi driver etter inspirasjon fra det danske sykehjemmet, Lotte, i København. Vi er opptatt av at sykehjemmet skal være et hjem for dem som bor her. Kjernen i modellen er at beboernes rutiner og måte og leve på skal styre våre rutiner, ikke omvendt.

Fagerborghjemmet er ett av fire sykehjem i Oslo som deltok i prosjektet «Bedre hverdagsliv» i regi av Oslo kommune. Dette prosjektet var for oss en forlengelse av Lottemodellen og hentet inspirasjon fra det nederlandske sykehjemmet De Hogeweyk. Hovedmålet her var at beboernes hverdag skulle fylles med gjøremål som de kjenner igjen fra før. Selvbestemmelse, individuelt tilpassede aktiviteter og det normale liv var noe av det vi fokuserte på i dette prosjektet.

Tilbud

 • kiosk
 • frisør
 • fotpleie
 • kapell
 • sansehage
 • vaskeri

Vi har eget kjøkken, og lager alle måltider selv. Tidspunktet for måltidene kan variere, hør med din avdeling.

Aktiviteter

Sykehjemmet har to fast ansatte aktivitører som tilrettelegger for ulike kulturtilbud som konserter, musikkafé, allsang, høytlesning og turer. Vi har et filmbibliotek med eldre norske og utenlandske klassikere, og arrangerer kinodag hver 14.dag, med visning av film på stort lerrett.

Det utarbeides månedsprogram som viser de ulike aktivitetene beboerne kan delta på. I tillegg har avdelingene egne aktiviteter hvor pleiepersonalet følger opp. Som en del av prosjektet «Bedre hverdagsliv» prøver vi også ut ulike klubber for å gi beboerne et mer variert aktivitetsprogram tilpasset den enkelte. Vi jobber for å få et ennå tettere samarbeid med ulike aktører i nærmiljøet, som skoler, barnehager og med Fagerborg menighet.

Vi markerer alle fødselsdager, og markerer høytider med fast program. Om sommeren bruker vi hagen til grilling og uteservering, sang- og musikkprogrammer. De siste somrene har vi også vært på båttur på Oslofjorden.

Transport og parkering

Kontakt

Telefon
23 43 36 00
Faks
23 43 36 01
E-post
post.fagerborghjemmet@lovisenberg.no
Postadresse:
Rosenborggata 11
0356 OSLO
Besøksadresse:
Rosenborggata 11
0356 OSLO

Døgnbemannet vakttelefon

Åpningstider resepsjon

 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag