Cathinka Guldberg-senteret Lovisenberg

Om Cathinka Guldberg-senteret Lovisenberg

Cathinka Guldberg senteret Lovisenberg holder til i lyse, moderne lokaler og grønne omgivelser. Vi er en del av Campus Lovisenberg som ligger sentralt på St. Hanshaugen.

Fakta om sykehjemmet

 • 97 vanlige langtidsplasser. 25 av disse er for mentalt klare
 • 15 skjermede plasser for demente
 • 15 forsterket skjermede plasser for demente
 • 25 plasser på dagsenter
 • enkeltrom med bad og toalett
 • bydel St. Hanshaugen
 • drevet av den private, ideelle stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg
 • kontrakten er inngått for åtte år med virkning fra 01.01.2019 og varer til 01.01.2027 med mulighet for forlengelse ett pluss ett år

Kafé

Omsorg+-kaféen er åpen for alle, tar i mot bestillinger og har skjenkebevilling. Åpningstid mandag til fredag 08:00-18:00, og 08:00-16:00 lørdag og søndag.

Åpningstider Kafè Cathinka: 09:00-13:00 (stengt lør. og søn.)

Kontaktinformasjon avdelinger

Dagsenter, 1. etasje

Dagsenterleder
Erna Larsen
Mobil er bemannet mellom 08:00-15:30.
Mobil
Telefon

S2, 2. etasje

Avdelingssykepleier
Huong Ha
Telefon
Døgnbemannet telefon

S3, 3. etasje

Avdelingssykepleier
Anusuya Thileepan
Døgnbemannet telefon

H4, 4. etasje hybelbygg

Avdelingssykepleier
Marie Lindø
Telefon
Døgnbemannet telefon

S4, 4. etasje

Avdelingssykepleier
Rønnaug Løsnesløkken Ose
Telefon
Døgnbemannet telefon

S5 5. etasje Skjermet avdeling

Avdelingssykepleier
Anette Nadheim
Telefon
Døgnbemannet telefon

S6 6. etasje Forsterket skjermet avdeling

Avdelingssykepleier
Stine Brath Jespersen
Telefon
Døgnbemannet telefon
Daglig leder
Line Orlund
Telefon

Kompetanse

 • Vi har to leger, en i 100% stilling og en i 70% stilling
 • God faglig bemanning, 34 % av stillingene er besatt av sykepleiere.
 • To fysioterapeuter i 1,9 årsverk
 • Egen tannhelsetjeneste i samarbeid med Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo. Tilbud hver dag hele uken.
 • Prest
 • Kultur – og frivillighetsleder i 80% stilling
 • Musikkpedagog i 20 % stilling
 • Kvalitetssjef i 100% stilling

Tilbud

 • Frisør
 • Fotterapeut
 • Overnattingsmulighet for pårørende (rom kan leies på Gjestehuset Lovisenberg)
 • To egne hager, tilrettelagt for rullestol.
 • Umiddelbar nærhet til St. Hanshaugen
 • Besøkshunder. Vi har også ofte besøk av andre dyr fra besøksgårder i Oslo
 • Trimrom
 • Velværerom

Middag leveres fra lokalt kjøkken hver dag, varm lunsj leveres fra kjøkken fem dager i uken. De andre måltidene frokost, lunsj (helg) - og kveldsmat blir tilberedt på den enkelte avdeling. Tidspunket for måltidene kan variere, hør med den enkelte avdeling.

Aktiviteter

Vi har et lyst og romslig atrium, samt et stort kirkerom. Dette gir gode rammer for felles aktiviteter.

Vi har mange ulike tilbud til beboerne som for eksempel: Trim på avdelingene, høytlesning, strikkegruppe, herreklubb, samtalegrupper, kino, ukentlig konsert med innleide musikere, andakt/gudstjeneste i kirkerommet, musikkminner/allsang, sangstund på alle avdelinger, nyhetsgrupper, Filosofisk café – etter et konsept utviklet på stedet, tirsdagsturer (i sommerhalvåret), i tillegg til flere større konserter og fester i løpet av året. Generasjonstreff en gang i måneden – der barn og eldre møtes for felles aktiviteter. Fristedet – et sted for refleksjon og ettertanke, en ettermiddag i måneden serveres et måltid i stuene på Diakonissehuset Lovisenberg med et påfølgende kulturelt innslag i kirken. Arrangementet er for beboere, pårørende, ansatte og nærmiljøet inviteres.

Transport og parkering

Kontakt

Telefon
23 40 50 00
Faks
23 40 50 01
E-post
post.cathinka@lovisenberg.no
Postadresse:
Lovisenberggata 7 B
0456 OSLO
Besøksadresse:
Lovisenberggata 7 B
0456 OSLO

Åpningstider resepsjon

 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag