Bjølsenhjemmet

Om Bjølsenhjemmet

Bjølsenhjemmet er et lyst og trivelig sykehjem. Vi ligger fantastisk til ved Akerselva, med fine turmuligheter og fin utsikt. Vi jobber aktivt for en høy faglig kompetanse og et hyggelig miljø for både beboere og ansatte. Vi ser det som viktig at våre medarbeidere er opptatt av å bli kjent med hver enkelt beboers livshistorie og utfordringer, for så å kunne gi en individuell tilpasset omsorg. Vi er et innovativt sykehjem som ønsker å benytte velferdsteknologiske løsninger i vårt arbeid, og vi har fokus på samarbeid på tvers av yrkesgrupper.

Bjølsenhjemmet på Facebook

Velkomstbrosjyre – Om å flytte fra hjem til sykehjem (PDF)

Fakta om sykehjemmet

 • 128 langtidsplasser
 • 80 somatiske plasser
 • 16 plasser med skjermet enhet for demente
 • 32 plasser med alderspsykiatri
 • enerom, ett dobbeltrom
 • bad på rommet
 • Bydel Sagene
 • kommunal eieform

Copyright/produsent: Fredriksen Film/Morten Fredriksen.

Kontaktinformasjon avdelinger

Avdeling A - 3. og 4. etasje

Fungerende avdelingssykepleier
Marianne Kaspersen
Skjermet avdeling for demente og somatiske plasser.
Mobil
Telefon

Avdeling B - 5. og 6. etasje

Avdelingsleder
Monica Garsjø
Somatiske langtidsplasser.
Mobil
Telefon
Døgnbemannet telefon

Avdeling C - 7. etasje

Fungerende avdelingsleder
Torild Strøm-Hagberg
Alderspsykiatriske plasser.
Mobil
Telefon
Døgnbemannet telefon

Avdeling C - 8.etasje

Avdelingssykepleier
Johnny Boy Bunagan Soriano
Alderspsykiatriske plasser.
Mobil
Telefon

Avdeling D - 9. og 10. etasje

Avdelingssykepleier
Ingrid Melien
Somatiske langtidsplasser.
Mobil
Telefon
Døgnbemannet telefon

Institusjonssjef

Merete Helland
Mobil
Telefon

Informasjonskontakt

Marit Susan Antonsen
Mobil
Telefon

Serviceavdeling

Administrasjonssjef
Marit Susan Antonsen
Serviceleder, resepsjon, førstekonsulent, kokk og portør
Mobil
Telefon

Fagavdeling

Kvalitetssjef
Line-Merete Kaldal
Fagutviklingssykepleier, fysioterapeuter, ergoterapeut, lege og aktivitør.
Telefon

Kompetanse

Vi har god dekning av sykepleiere og hjelpepleiere. I tillegg har vi to leger fordelt på 1,8 årsverk, ett årsverk fysioterapeuter, ergoterapeut, prest, aktivitør og serviceavdeling. Vi har fokus på personsentrert omsorg.

Vi har til enhver tid studenter fra ulike høyskoler. I perioder har vi også personer i arbeidstrening hos oss.

Tilbud

 • fotterapeut
 • frisør
 • kantine
 • møtelokale
 • fine uteområder
 • bibliotek

Vi får middag levert fra produksjonskjøkkenet på Silurveien sykehjem. Vi tilbereder frokost, lunsj og kveldsmat selv. Vi tilbyr alkohol etter ønske.

Bjølsenhjemmet har fokus på ernæring, og vi legger stor vekt på å skape hyggelige måltider. Tidspunktet for måltidene kan variere, hør med din avdeling.

Aktiviteter

Både ukentlig og månedlig arrangeres det sosiale og kulturelle arrangementer. Det er detaljert aktivitetsplan i alle avdelinger. Vi har mange frivillige som bidrar til med aktiviteter for våre beboere, både enkeltvis og i fellesskap.

Transport og parkering

Kontakt

Telefon
23 43 37 00
Faks
23 43 37 01
E-post
postmottak.bjolsenhjemmet@sye.oslo.kommune.no
Postadresse:
Mor Go'hjertas vei 22
0469 OSLO
Besøksadresse:
Mor Go'hjertas vei 22
0469 OSLO

Døgnbemannet vakttelefon

Telefon
23 43 37 86

Døgnbemannet vakttelefon

Telefon
23 43 37 87

Åpningstider resepsjon

 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag