Tilsynsrapporter

I denne oversikten finner du tilsynsrapporter for hjemmetjenester, sykehjem, boliger og dagsenter i Bydel Sagene fra 2015. Tilsynene utføres av de politisk utpekte tilsynsutvalgene. Eldre rapporter finner du i arkivet for politiske saker.

Fra og med 7. juni 2022 publiseres politiske saker (også tilsynsrapporter) på eInnsyn.no.