Ammerudlunden sykehjem

Om Ammerudlunden sykehjem

Sykehjemmet ligger i rolige omgivelser med gode kommunikasjonsmuligheter. Toppetasjene har store takterasser med flott usikt over Oslo.

Fakta om sykehjemmet

 • 67 vanlige langtidsplasser
 • 6 plasser for pasienter med multiresistente bakterier (MRSA)
 • enerom med bad og toalett
 • Bydel Grorud
 • bygget eies av USBL
 • drives av Diakonhjemmet Omsorg
 • kontrakten er inngått for åtte år med virkning fra 02.04.2019 og varer til 01.04.2027 med mulighet for forlengelse i ett, pluss ett, pluss ett år

Kontaktinformasjon avdelinger

Post 1, 2. etasje

Avdelingssykepleier
Trine Lise Tyrihjel
Mobil
Døgnbemannet telefon

Post 2, 3. etasje

Avdelingssykepleier
Trine Lise Tyrihjel
Mobil
Døgnbemannet telefon

Post 3, 4. etasje

Avdelingssykepleier
Bozena Dorota Komar
MRSA-avdeling
Mobil
Døgnbemannet telefon

Post 4, 1. etasje

Avdelingssykepleier
Ilona Pekala
Mobil
Døgnbemannet telefon

Post 5, 2. etasje

Avdelingssykepleier
Ilona Pekala
Mobil
Døgnbemannet telefon

Post 6, 3. etasje

Avdelingssykepleier
Bozena Dorota Komar
Mobil
Døgnbemannet telefon

Post 7, 4. etasje

Avdelingssykepleier
Bozena Dorota Komar
Mobil
Døgnbemannet telefon
Daglig leder
Siri Rinnan Gulpinar
Mobil
Telefon
Informasjonskontakt
Nina Vangen
Telefon

Kompetanse

Vi legger vekt på et tverrfaglig samarbeid som skal være til det beste for beboerne. Alle beboerne har en primærkontakt.

Personalet består av lege, sykepleiere, hjelpepleiere, helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere, pleieassistenter, ergoterapeut, fysioterapeut og aktivitør. Sykehjemmet har fokus på å utvikle våre ansatte faglig med regelmessig undervisning.

Tilbud

 • fotterapeut
 • frisør
 • sansehage
 • stort uteområde med asfaltert tursti og sittebenker

Middagen leveres av Nordberghjemmet. Frokost, lunsj og kveldsmat lager vi selv. Tidspunktet for måltidene kan variere, hør med din avdeling.

Aktiviteter

 • fellestrim
 • sittedans
 • lesegruppe
 • aktivitetsdag
 • torsdagskafé
 • bingo
 • andakt

I tillegg arrangerer vi blant annet konserter, sommerfest, grillfest og julefest.

Transport og parkering

 • Gateparkering og gjesteparkering.
 • Se kollektivtransport på ruter.no for rutetider.

Kontakt

Telefon
22 82 13 00
E-post
ammerudlunden.sykehjem@diakonhjemmet.no
Postadresse:
Ammerudveien 37
0958 OSLO
Besøksadresse:
Ammerudveien 37
0958 OSLO

Åpningstider resepsjon

 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag

Vi har en liten ubetjent kafé som er åpen hele døgnet.

Besøksråd for sykehjem og helsehus