Rådgivningskontoret for syn og hørsel

Kontakt

Telefon

23 47 85 00

Faks

23 47 85 01

E-post

Postadresse

Postboks 99, Økern, 0509 OSLO

Besøksadresse

Kabelgaten 2, 0509 OSLO

Teksttelefon: 23 47 85 03 SMS: 911 57 575 Vi holder til i samme hus som NAV Hjelpemiddelsentral. Vi disponerer to parkeringsplasser. Parkeringsbevis får du i resepsjonen.

Åpningstider

Uke 32

 • Mandag: 09:00 - 14:30
 • Tirsdag: 09:00 - 14:30
 • Onsdag: 09:00 - 14:30
 • Torsdag: 09:00 - 14:30
 • Fredag: 09:00 - 14:30
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt

Uke 33

 • Mandag: 09:00 - 14:30
 • Tirsdag: 09:00 - 14:30
 • Onsdag: 09:00 - 14:30
 • Torsdag: 09:00 - 14:30
 • Fredag: 09:00 - 14:30
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt

Uke 34

 • Mandag: 09:00 - 14:30
 • Tirsdag: 09:00 - 14:30
 • Onsdag: 09:00 - 14:30
 • Torsdag: 09:00 - 14:30
 • Fredag: 09:00 - 14:30
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt

Rådgivningskontoret for syn og hørsel

Rådgivningskontoret for syn og hørsel er en byomfattende tjeneste for synshemmede, døve, tunghørte og døvblinde innbyggere i Oslo kommune, samt deres pårørende og tjenesteapparat. Vi jobber for å sikre synshemmede og hørselshemmede innbyggere i Oslo lik tilgjengelighet til samfunnet.
Kontoret er tverrfaglig sammensatt med synspedagoger, audiopedagoger, helsesøster, lege og andre med relevant helse- og sosialfaglig bakgrunn. Vi har god kjennskap til forskjellige tilbud for syn- og hørselshemmede og vår rolle i mange saker er å gi informasjon, sikre at kommunikasjonen fungerer og oppklare ev misforståelser. Vi bistår i enkeltsaker og på et mer overordnet plan. Våre ansatte har tegnspråkkompetanse.  

Kontaktinformasjon for spørsmål

Rådgivere hørsel og hjemmetjenesten:

Rådgiver syn:

Rikke Ombustvedt Sletner
Synspedagog
Telefon: 90 75 09 24
E-post: rikke.sletner@hel.oslo.kommune.no

Marthe Kirkeby Risø
Optiker
Telefon: 47 78 90 38
E-post: marthe.riso@hel.oslo.kommune.no

Lege for døve:

Våre tjenester

Ta kontakt hvis du ønsker en timeavtale eller mer informasjon.

 


Eldar Grundtvig

Seksjonsleder

E-post: