Rådgivningskontoret for syn og hørsel

Rådgivningskontoret for syn og hørsel er en byomfattende tjeneste for synshemmede, døve, tunghørte og døvblinde innbyggere i Oslo kommune, samt deres pårørende og tjenesteapparat. Vi jobber for å sikre synshemmede og hørselshemmede innbyggere i Oslo lik tilgjengelighet til samfunnet.
Kontoret er tverrfaglig sammensatt med synspedagoger, audiopedagoger, helsesøster, lege og andre med relevant helse- og sosialfaglig bakgrunn. Vi har god kjennskap til forskjellige tilbud for syn- og hørselshemmede og vår rolle i mange saker er å gi informasjon, sikre at kommunikasjonen fungerer og oppklare ev misforståelser. Vi bistår i enkeltsaker og på et mer overordnet plan. Våre ansatte har tegnspråkkompetanse.

Kontaktinformasjon for spørsmål

Rådgivere hørsel og hjemmetjenesten:

Rådgiver syn:

Rikke Ombustvedt Sletner
Synspedagog
E-post: rikke.sletner@hel.oslo.kommune.no

Marthe Kirkeby Risø
Optiker
E-post: marthe.riso@hel.oslo.kommune.no

Lege for døve:

Våre tjenester

Ta kontakt hvis du ønsker en timeavtale eller mer informasjon.

Seksjonsleder
Eldar Grundtvig

Kontakt

Teksttelefon: 23 47 85 03 SMS: 911 57 575 Vi holder til i samme hus som NAV Hjelpemiddelsentral. Vi disponerer to parkeringsplasser. Parkeringsbevis får du i resepsjonen.

Telefon
23 47 85 00
Faks
23 47 85 01
E-post
radgivningskontoret@hel.oslo.kommune.no
Postadresse:
Postboks 99, Økern
0509 OSLO
Besøksadresse:
Kabelgaten 2
0509 OSLO

Åpningstider

  • Mandag
  • Tirsdag
  • Onsdag
  • Torsdag
  • Fredag
  • Lørdag
  • Søndag