Langvarig behov for hjelpemidler

Har du langvarig behov kan du låne hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral.

Hva kan du låne?

Du kan låne fra et stort utvalg av hjelpemidler. Eksempler på hjelpemidler er alarm- og varslingshjelpemidler, elektrisk rullestol, førerhund, kjøreramper, sittesystemer og hørsels- og synstekniske hjelpemidler.

Se hva du kan låne i Navs Hjelpemiddeldatabase

NAV Hjelpemiddelsentral dekker ikke alle produktene i Hjelpemiddeldatabasen. Du må kanskje kjøpe noe selv eller låne på andre måter.

Vanligvis gis det ikke støtte til hjelpemidler som finnes i vanlig handel, men du kan få støtte til ekstrautstyr, eller nødvendig tilpasning for å kunne ta hjelpemiddelet i bruk.

Trenger du behandlingshjelpemidler, ta kontakt med Oslo Universitetssykehus

Hvem kan låne?

Du må ha langvarig (over to år) og vesentlig redusert funksjonsevne for å kunne søke om hjelpemidler.

Er behovet midlertidig og mindre enn to år og enkle hjelpemidler, se lån av hjelpemidler ved kortvarig behov.

Koster det noe?

Det er gratis for lån av hjelpemidler, bortsett fra noen få unntak.

Du får vanligvis hjelpemiddelet utlånt fra NAV Hjelpemiddelsentral, men noen ganger gis det i stedet tilskudd til å kjøpe hjelpemiddelet selv.

Hvor lenge kan du låne?

Du kan låne hjelpemiddelet så lenge du har behov for det. Når hjelpemiddelet ikke lenger er i bruk skal det leveres tilbake til NAV Hjelpemiddelsentral.

Slik låner du

Du må søke om hjelpemidler på Nav.no.

Søk hjelpemidler

Hvis du er usikker på hva du trenger, anbefaler vi at du tar kontakt med helsetjenesten i bydelen du bor. De har god erfaring med å utrede behov og å søke, og vil også kunne følge deg opp hvis du ønsker det. Du må påregne ventetid.

Har du et stort hjelpemiddelbehov?

Ved et stort hjelpemiddelbehov kan det være aktuelt med brukerpass. Brukerpass er en ordning der målet er å styrke din rolle og forenkle hjelpemiddelformidlingen. Les mer om brukerpass på Nav.no

Utlevering av hjelpemidler

Hente selv

Hjelpemidlene fra NAV Hjelpemiddelsentral sendes vanligvis via Hjelpemiddelformidlingen i Oslo kommune. Ønsker du å hente hjelpemiddelet selv, gi beskjed til den som hjelper deg å søke, eller kontakt Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune slik at du får beskjed når hjelpemiddelet er klar for henting.

Hjelp til utkjøring og montering

Hvis du ikke kan hente hjelpemiddelet selv eller det krever montering, vil ansatte fra Hjelpemiddelteknisk enhet levere og montere hjelpemiddelet hjemme hos deg. Det vil bli gjort avtale med deg om tidspunkt for levering. 
Les mer om montering og demontering på Nav.no

Opplæring i bruk av hjelpemidler ved langvarig behov

Du vil få nødvendig opplæring i bruk av hjelpemiddelet av den som har hjulpet deg å søke om hjelpemiddelet.

Du vil også å bli fulgt opp i bruken av hjelpemiddelet for å se om det er behov for blant annet justeringer, mer opplæring eller om hjelpemiddelet dekker behovet.

Det må komme frem av søknaden hvordan behovet for opplæring i bruk av hjelpemiddelet skal ivaretas.

Reparasjon av hjelpemidler

NAV Hjelpemiddelsentral og Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune har hovedansvaret for at utlånte hjelpemidler fungerer.

Akutt behov for reparasjon

Les om ordningen med akutt reparasjon av hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral.

Reparasjoner

Før du kontakter Hjelpemiddelformidlingen for å få hjelp til reparasjon av hjelpemidler, se hvordan du kan vedlikeholde og rette vanlige feil på hjelpemidler. Hjelpemiddelet bør være rengjort før tekniker kommer for å se på det.

Ved behov for reparasjon som krever kompetanse eller godkjenning som Hjelpemiddelformidlingen ikke har, sender Hjelpemiddelformidlingen hjelpemiddelet til NAV Hjelpemiddelsentral.

Reparasjoner i utlandet

Les om hjelpemidler i utlandet på Nav.no

Retur av hjelpemidler ved langvarig behov

Når du ikke lenger har behov for et hjelpemiddel skal det leveres til NAV Hjelpemiddelsentral. Hjelpemiddelet skal være vasket.

Noen hjelpemidler krever demontering eller kan være vanskelige å frakte. Er det vanskelig for deg å levere hjelpemiddelet, ta kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral.

Les mer om montering og demontering på Nav.no 

Kontakt NAV Hjelpemiddelsentral

Se besøks- og kontaktinformasjon til NAV Hjelpemiddelsentral