Dagaktiviteter for personer med demens i Bydel Søndre Nordstrand

Bydel Søndre Nordstrand har dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demenssykdom.

Du må søke på denne tjenesten, og det tilbys plass ut i fra helhetlig vurdering.

Dagaktivitetstilbud i gruppe

Vi holder til på Lerdal Fritidsklubb («Låven»).
Dette er et sted hvor du kan møte mennesker i lignende situasjon, og gruppen ledes av personer som har erfaring med demens og hvordan tilrettelegge aktiviteter for å stimulere til deltakelse. Hensikten er å bidra til en meningsfull hverdag med opplevelse av mestring i et trygt og tilrettelagt miljø.

Eksempler på aktiviteter:

  • Gåturer
  • Trim
  • Samtaler
  • Ulike spill aktiviteter
  • Matlaging

Det arrangeres også lengre utflukter f.eks. museumsbesøk, og det arrangeres ulike sosiale sammenkomster i løpet av året. Eventuelle ekstrakostnader dekkes av deltakerne selv.

Kontakt oss

Ta kontakt med demenskoordinator i Bydel Søndre Nordstrand

Aktivitetskontakt

  • Vi tilbyr også individuell aktivitetskontakt til de som ikke kan delta på tilbud i gruppe.
  • Aktivitet foregår en-til-en og tilpasses ut i fra dine forutsetninger, ønsker og behov.
  • Vil du selv være aktivitetskontakt? Vi hører gjerne fra deg!

Transport

Vi ønsker at de som kan komme seg til «Låven» på egenhånd gjør dette, og vi bistår med transport etter behov. Dette avtales med den enkelte.

Pårørende

Vi har også tilbud for pårørende.

Lenker

Demenskoordinator i Bydel Søndre Nordstrand

Mer om demens på Oslo kommunes nettsider