Aktiviteter

Dagaktiviteter for personer med demens i Bydel Søndre Nordstrand

Dagaktivitetstilbud i gruppe

Bydel Søndre Nordstrand tilbyr dagaktivitet i gruppe til hjemmeboende med demenssykdom i tidlig til moderat fase, eller for deg med begynnende hukommelsesvansker. Dagaktivitetstilbudet tilbys for tiden to ganger i uken, mandag og onsdag fra kl.09.00-15.00. Vi holder til på Lerdal Fritidsklubb («Låven»).
Eksempler på aktiviteter:
  • Gåturer
  • Trim
  • Samtaler
  • Ulike spill aktiviteter
  • Matlaging
  • «Aktiv torsdag» - en nystartet gruppe 

Det arrangeres også lenger utflukter til f.eks. til museum, kjente steder og ulike sosiale sammenkomster i løpet av året. Tilbudet er gratis, men ved ulike arrangementer, utflukter o.l dekker deltakerne selv utgifter.  

Dette er et sted hvor du kan møte mennesker i lignende situasjon, og gruppen ledes av personer som har erfaring  med demens og hvordan tilrettelegge aktiviteter for å stimulere til deltakelse. Vi ønsker å bidra til en meningsfull hverdag med opplevelse av mestring i et trygt og tilrettelagt miljø. For personene som skal delta i gruppeaktivitet er det avgjørende å fungere i gruppe, og ha et funksjonsnivå som muliggjør deltakelse på ulike aktiviteter og utflukter. 

Transport

Vi ønsker at de som kan komme seg til «Låven» på egenhånd gjør dette, og vi kan bistå med tilrettelegging ved behov. Ved lengre reisevei eller vanskeligheter med å benytte offentlig transport tilbyr vi transport. Dette avtales med den enkelte. 
Ta kontakt om dette kan være av interesse så avtaler vi et besøk.

Kontakt oss

Linn Welhaven Næss Johansen
Ansvarlig for dagaktivitetstilbudet
Telefon: 475 13 553
Besøksadresse: Holmlia senter vei 9, 5. etasje. 

Aktivitetskontakt

Bydel Søndre Nordstrand tilbyr individuell aktivitetskontakt til hjemmeboende med demens som ikke kan eller ønsker å delta på tilbud i gruppe. Vi vet at å delta i grupper kan være utfordrende og at det ikke passer for alle. 

Aktivitetskontakt er et forebyggende lavterskeltilbud til hjemmeboende med demenssykdom hvor fokuset er at aktivitetsparet skal gjøre aktiviteter sammen. Eksempel kan være å gå turer, lage mat sammen, museumsbesøk, kino eller andre aktiviteter av interesse. Hva som dere ønsker å gjøre sammen, er opp til dere. 

Ordningen er gratis å motta, men utgifter i forbindelse med ulike aktiviteter dekkes av deg som er mottaker av tilbudet. Aktivitetskontakten vil motta økonomisk godtgjørelse.

Vil du selv være aktivitetskontakt? Eller vet du om noen som kan ønske seg en aktivitetskontakt? Vi hører gjerne fra deg!

Kontakt oss

Linn Welhaven Næss Johansen 
Telefon: 475 13 553
E-post: linn.johansen@bsn.oslo.kommune.no

Tilbud til pårørende

Ta kontakt med demenskoordinator i Bydel Søndre Nordstrand

Andre aktuelle tilbud

En seniorveileder tilbyr hjemmebesøk og samtale til deg som er senior og som ikke mottar helse- og omsorgstjenester fra bydelen. Seniorveileder kan også tilby andre tiltak og gi informasjon. Kontakt seniorveileder i Bydel Søndre Nordstrand

Lenker

Mer om demens på Oslo kommunes nettsider