Dagaktiviteter for personer med demens i Bydel Frogner

Dagaktivitetssentre

Bydelens demenssentre skal gi mening, mestring og gode opplevelser for den enkelte og avlastning for pårørende. De ansatte er et tverrfaglig team bestående av sykepleier, vernepleier, ergoterapeut, musikkterapeut, fysioterapeut og sosionom. Tilbudet inkluderer fysisk aktivitet, med spesielt fokus på styrke- og balansetrening, samt et næringsfullt måltid. Det tilbys fast transport. Du trenger ikke søke på noen tjeneste for å delta, det er bare å ta kontakt med oss.

Åpningstider er 11.30-14.45 mandag-fredag.

Ambulerende dagaktivitetstilbud

Ambulerende dagaktivitetstilbud kan passe for personer som trenger individuelt tilpasset aktivitet. Kan også være fleksibel avlastning for pårørende. Kreves ikke vedtak.

Kontakt demenskoordinator Kristin Sørhaug eller ergoterapeut Stine Grøndahl på telefon 941 66 091.

Seniorsentre

Bydel Frogner har tre seniorsentre som alle har en rekke tilbud som kan passe for personer med kognitiv svikt eller begynnende demens. Ta gjerne kontakt for nærmere informasjon om seniorsentrenes ulike tilbud:

Ung med demens - Aktiv hverdag

Hvem kan delta?

Vi tilbyr aktivitet for hjemmeboende personer med demens/kognitiv svikt i ung alder (50-69 år). Aktiv hverdag er et samarbeid mellom bydelene Frogner, Ullern og Vestre Aker. Tilbudet er for mennesker som trenger og ønsker aktivitet i hverdagen. Aktiv hverdag er på mandager, onsdager og fredager.

Hva slags aktiviteter gjør vi?

Aktivitetene varierer fra dag til dag. Vi går blant annet lange turer, benytter oss av Oslo og alt byen har å by på. Vi er i skjærgården, bowler, drar på kino og mye mer. Målet er at alle som deltar i denne gruppen skal ha en aktiv hverdag med mening, mestring og verdighet. Deltakerne treffer andre i samme situasjon og får gode opplevelser i fellesskap.

Kontakt oss

Om du kjenner noen som kan være i målgruppen for et slikt tilbud, ta kontakt med oss:

Susanne Louise Olijnyk
E-post: susanne.olijnyk@bfr.oslo.kommune.no
Tlf: 47 60 56 38

Katarina Moric
E-post: katarina.moric@bfr.oslo.kommune.no
Tlf: 94 88 54 61

Du kan også ta kontakt med Kristin Sørhaug i Hukommelsesteamet i Bydel Frogner:

Kristin Sørhaug
E-post: kristin.sorhaug@bfr.oslo.kommune.no
Tlf: 90 47 13 29

Mer informasjon om demens