Oscar demenssenter

Om demenssenteret

Bydel Frogner har tre demenssentre: Oscar demenssenter, Niels Juel demenssenter og Gustav demenssenter.

Demenssentrene skal gi mening, mestring og gode opplevelser for den enkelte og avlastning for pårørende.

De ansatte er et tverrfaglig team bestående av sykepleier, vernepleier, ergoterapeut, musikkterapeut, fysioterapeut og sosionom.

Tilbudet inkluderer fysisk aktivitet, med spesielt fokus på styrke- og balansetrening, samt et næringsfullt måltid. Du kan få fast transport til senteret. Du trenger ikke søke for å delta. Ta kontakt med oss, så avtaler vi sammen hva som skjer videre.

Kontakt

Telefon
90 85 58 21
Besøksadresse:
Oscars gate 36b
0258