Søk om avlastning

Vi holder åpent

Situasjonen med koronaviruset påvirker dagliglivene våre og kan være særlig krevende for familier som strever med relasjoner eller konflikter. Mange av våre tilbud og tjenester holder åpent som vanlig.

Du kan få avlastning hvis du har et særlig tyngende omsorgsarbeid for familiemedlemmer som har en psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse.

Hva får du?

Avlastning gis på timebasis eller gjennom ett eller flere døgn, i hjemmet eller på institusjon.

Som pårørende får du:

  • nødvendig og regelmessig fritid og ferie
  • mulighet til å opprettholde gode familierelasjoner og bevare sosiale nettverk

Som deltaker får du et individuelt tilrettelagt avlastningstilbud med tilpassede aktiviteter.

Se avlastningstilbud fra Barne- og familieetaten

Krav til søker

Du kan få avlastning hvis du har et særlig tyngende omsorgsarbeid for familiemedlemmer som har en psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.
 

Søknadsfrist

Det er ikke søknadsfrist, søknader behandles fortløpende.
 

Hva skjer videre?

Når du søker helse- og omsorgstjenester er det søknadskontoret i bydelen som behandler søknaden. Finn kontaktinformasjon til søknadskontoret i din bydel