Østensjø hjemmetjeneste

Kontakt oss

Hvis du ikke har hjemmetjenester fra før, ta kontakt på telefon 23 43 85 00 (kl. 08:00-15:30).

Kontaktinformasjon for deg som har hjemmetjenester

Mandag - fredag kl. 08:00-20:00:

Alle dager kl. 08:00-22:00:

Arbeidslag:

Vet du ikke hvilket lag du tilhører, ta kontakt på telefon 23 43 85 00 (kl. 08:00-15:30).

Private leverandører av hjemmetjenester

Har du en privat leverandør av hjemmetjenester? Se oversikt over private leverandører av hjemmetjenester.

Digitale hjemmetjenester

Får du levert hjemmetjenester av Bydel Østensjø kan du kontakte hjemmetjenesten via Min side på Helsenorge.no. Her kan brukere og pårørende sende og motta meldinger fra hjemmetjenesten, se avtaler om hjemmebesøk og få varsler om gjennomførte besøk. Du kan også gi fullmakt til pårørende.

Kontakt

E-post
mestringogomsorg@bos.oslo.kommune.no
Besøksadresse:
Olaf Helsets vei 6
0694 OSLO