Tilsynsrapporter Bydel Østensjø

Her finner du tilsynsrapporter for hjemmetjenester, sykehjem, boliger og dagsenter i Bydel Østensjø fra og med 2014.

Tilsynene utføres av de politisk utpekte tilsynsutvalgene.

Eldre rapporter finner du i arkivet for politiske saker.

2021

Tilsynsutvalg for hjemmenbaserte tjenester:

Rapport fra tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester - møte med hjemmetjenesten 16.02.2021

Rapport om gjennomgang av vedtak om praktisk bistand 2015 - 2020, fra tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester

Rapport fra tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester- møte med hjemmetjenesten 21.04.2021

Rapport fra tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester - møte med hjemmetjenesten, 14.06.2021:

Rapport fra tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester - Referat fra møte med hjemmetjenesten, 07.09.2021

Referat fra møte med hjemmetjenesten, 12.10.2021

Rapport fra tilsynsutvalget for hjemmebaserte tjenester - Beregning av kostnadene ved dusjing

Rapport om brukermøter i hjemmetjenesten 21.09.2021 og 28.09.2021

Tilsynsutvalg 1 for institusjon:

Rapport fra tilsynsutvalg 1 for institusjoner m.v.- anmeldt tilsyn ved Kjernehuset dagsenter, 09.12.2020

Rapport fra tilsynsutvalg 1 for institusjoner m.v.- anmeldt tilsyn ved Abildsø sykehjem, 11.12.2020

Rapport fra tilsynsutvalg 1 for institusjoner m.v.- anmeldt tilsyn ved Langerud sykehjem, 08.12.2020

Rapport fra tilsynsutvalg 1 for institusjoner m.v - anmeldt tilsyn ved Langerud sykehjem, 18.06.2021:

Rapport fra tilsynsutvalg 1 for institusjoner m.v.- anmeldt tilsyn ved Kjernehuset dagsenter, 21.06.2021

Rapport fra tilsynsutvalg 1 for institusjoner m.v.- anmeldt tilsyn ved Abildsøhjemmet, 22.06.2021

Tilsynsutvalg 2 for institusjoner

Rapport fra tilsynsutvalg 2 for institusjoner m.v.- anmeldt tilsyn ved Oppsalhjemmet, avdeling Stovner, 09.12.2020

Rapport fra tilsynsutvalg 2 for institusjoner m.v.- anmeldt tilsyn ved Manglerudhjemmet, 11.12.2020

Rapport fra tilsynsutvalg 2 for institusjoner m.v.- anmeldt tilsyn ved Abildsø sykehjem, avdeling Østensjø, 16.12.2020

Rapport fra tilsynsutvalg 2 - Anmeldt tilsyn ved Abildsø sykehjem avdeling Østensjø 24.09.2021

Rapport fra tilsynsutvalg 2 - Anmeldt tilsyn ved Oppsalhjemmet avdeling Stovner 27.09.2021

Rapport fra tilsynsutvalg 2 - Anmeldt tilsyn ved Manglerudhjemmet 27.09.2021

2020

Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester:

Rapport fra tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester sitt møte med hjemmetjenesten, 02.04.2020

Rapport fra tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester sitt møte med hjemmetjenesten, 18.05.2020

Rapport fra tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester sitt møte med hjemmetjenesten, 16.06.2020

Rapport fra tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester sitt møte med hjemmetjenesten, 18.08.2020

Rapport fra tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester sitt møte med hjemmetjenesten, 06.10.2020

Tilsynsutvalg 1:

Rapport fra anmeldt tilsynsbesøk ved Abildsø sykehjem, 19.05.2020

Rapport fra anmeldt tilsynsbesøk ved Langerud sykehjem, 20.05.2020

Rapport fra anmeldt tilsynsbesøk ved Kjernehuset dagsenter, 18.05.2020

Rapport fra anmeldt tilsyn ved Kjernehuset dagsenter 09.12.2020

Rapport fra anmeldt tilsyn ved Abilsø sykehjem 11.12.2020

Tilsynsutvalg 2:

Rapport fra anmeldt tilsynsbesøk ved Oppsalhjemmet, avdeling Stovner, 30.04.2020

Rapport fra anmeldt tilsynsbesøk ved Manglerudhjemmet, 06.05.2020

Rapport fra anmeldt tilsynsbesøk ved avd. Østensjø, Abildsø Sykehjem, 06.05.2020

Rapport fra anmeldt tilsyn ved Oppsalhjemmet, avdeling Stovner 09.12.2020

Rapport fra anmeldt tilsyn ved Manglerudhjemmet, 11.12.2020

Rapport fra anmeldt tilsyn ved Abildsø sykehjem, avdeling Østensjø 16.12.2020

2019

Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester sitt møte med hjemmetjenesten 22.01.2019

Oppsal torg – tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester 26.02.2019

Abildsø sykehjem – anmeldt tilsynsbesøk, 04.03.2019

Oppsalhjemmet, avdeling Stovner – anmeldt tilsynsbesøk 05.03.2019

Manglerudhjemmet – anmeldt tilsynsbesøk 06.03.2019

Abildsø sykehjem, avdeling Østensjø – anmeldt tilsynsbesøk 07.03.2019

Langerud sykehjem – anmeldt tilsynsbesøk 11.03.2019

Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester sitt møte med hjemmetjenesten 19.03.2019

Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester sitt møte med hjemmetjenesten 02.04.2019

Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester sitt besøk hos bruker 07.05.2019

Langerud sykehjem – anmeldt tilsynsbesøk 17.06.2019

Abildsø sykehjem – anmeldt tilsynsbesøk 19.06.2019

Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester sitt møte med hjemmetjenesten, 25.06.2019

Manglerudhjemmet – uanmeldt tilsynsbesøk 26.06.2019

Abildsø sykehjem, avdeling Østensjø – uanmeldt tilsynsbesøk 26.06.2019

Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester sine møter med bruker og pårørende 26.06.2019 og 07.10.2019

Oppsalhjemmet, avdeling Stovner – uanmeldt tilsynsbesøk 27.06.2019

Kjernehuset dagsenter – anmeldt tilsynsbesøk 08.07.2019

Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester- brukerallmøtene 18.09.2019 og 25.09.2019

Langerud sykehjem – uanmeldt tilsynsbesøk 23.09.2019

Abildsø sykehjem – uanmeldt tilsynsbesøk 30.09.2019

Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester- møter med hjemmetjenesten 11.10.2019

Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester- møter med hjemmetjenesten 29.11.2019

Manglerudhjemmet – anmeldt tilsynsbesøk 02.12.2019

Oppsalhjemmet, avdeling Stovner – anmeldt tilsynsbesøk 05.12.2019

Abildsø sykehjem, avdeling Østensjø – anmeldt tilsynsbesøk 06.12.2019

Kjernehuset dagsenter – anmeldt tilsynsbesøk 17.12.2019

Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester- utvalgets virksomhet 2016-2019

2018

Oppsalhjemmet – rapport fra uanmeldt tilsyn 18.12.2018

Manglerudhjemmet – rapport fra uanmeldt tilsyn 18.12.2018

Langerud sykehjem – rapport fra uanmeldt tilsyn 10.12.2018

Kjernehuset dagsenter – rapport fra anmeldt tilsyn 04.12.2018

Abildsø sykehjem – rapport fra uanmeldt tilsyn 28.11.2018

Rapport fra hjemmebesøk 20.11.2018

Oppsalhjemmet – rapport fra anmeldt tilsyn 08.11.2018

Manglerudhjemmet – rapport fra anmeldt tilsyn 25.10.2018

Rapport fra samtale med bruker av hjemmetjenesten 12.10.2018

Rapport fra besøk ved fellesarealer for omsorgsboliger 10.10.2018

Abildsø sykehjem – rapport fra anmeldt tilsyn 22.10.2018

Rapport fra brukerallmøter for brukere av hjemmetjenesten 12.09.2018 og 19.09.2018

Rapport vedrørende vedtak om praktisk bistand 05.09.2018

Langerud sykehjem – rapport fra anmeldt tilsyn 05.09.2018

Abildsø sykehjem – rapport fra anmeldt tilsyn 03.09.2018

Rapport fra hjemmebesøk 25.08.2018

Rapport fra hjemmebesøk 14.08.2018

Rapport fra hjemmebesøk 18.07.2018

Langerud sykehjem – rapport fra anmeldt tilsyn 18.06.2018

Kjernehuset dagsenter – rapport fra anmeldt tilsyn 07.06.2018

Abildsø sykehjem – rapport fra anmeldt tilsyn 05.06.2018

Rapport fra hjemmebesøk 15.05.2018

Manglerudhjemmet – rapport fra uanmeldt tilsyn 04.05.2018

Oppsalhjemmet – rapport fra uanmeldt tilsyn 03.05.2018

Årsrapport 2017 fra tilsynsutvalg 2

Abildsø sykehjem – rapport fra uanmeldt tilsyn 25.04.2018

Langerud sykehjem – rapport fra uanmeldt tilsyn 05.04.2018

Abildsø sykehjem – rapport fra uanmeldt tilsyn 22.03.2018

Rapport vedrørende møte mellom pårørende og bydelsadministrasjonen 08.03.2018 og Fylkesmannens vurdering 20.03.2018

Abildsø sykehjem- rapport fra uanmeldt tilsyn 28.02.2018

Manglerudhjemmet – rapport fra anmeldt tilsyn 15.02.2018

Oppsalhjemmet – rapport fra anmeldt tilsyn 16.02.2018

Abildsø sykehjem – rapport fra anmeldt tilsyn 23.01.2018

Langerud sykehjem – rapport fra anmeldt tilsyn 15.01.2018

2017

Abildsø sykehjem – rapport fra anmeldt tilsyn 19.12.2017

Kjernehuset dagsenter – rapport fra anmeldt tilsyn 18.12.2017

Oppsalhjemmet – rapport fra anmeldt tilsyn 17.11.2017

Abildsø sykehjem – rapport fra anmeldt tilsyn 16.11.2017

Manglerudhjemmet – rapport fra anmeldt tilsyn 16.11.2017

Oppsalhjemmets dagsenter lokalisert på Langerud – rapport fra anmeldt tilsyn 10.10.2017

Abildsø sykehjem – rapport fra uanmeldt tilsyn 20.09.2017

Manglerudhjemmet – rapport fra uanmeldt tilsyn 18.09.2017

Rapport tilknyttet oppfølging av bydelsutvalgets vedtak 121/16: «Det gjennomføres et møte med bydelsdirektør / administrasjon og tilsynsutvalget for å avklare hvilke opplysninger administrasjonen kan bidra med i tilknytning til samtaler med brukere»

Oppsalhjemmet –rapport fra uanmeldt tilsyn 15.09.2017

Rapport fra møter for brukere av hjemmetjenesten 13.09.2017 og 14.09.2017

Årsrapport 2016 fra tilsynsutvalg 2

Abildsø sykehjem - rapport fra anmeldt tilsyn 06.09.2017

Langerud sykehjem - rapport fra anmeldt tilsyn 04.09.2017

Kjernehuset dagsenter- rapport fra anmeldt tilsyn 19.06.2017

Rapport fra tilsyn ved Langerud sykehjem 22.05.2017

Referat fra besøk hos to brukere av praktisk bistand - Abildsø og Bogerud 22.05.2017

Abildsø sykehjem - rapport fra anmeldt tilsyn 24.05.2017

Rapport fra anmeldt tilsyn ved Abildsø sykehjem 27.04.2017

Rapport fra anmeldt tilsyn ved Manglerudhjemmet 21.04.2017

Rapport fra tilsyn ved Oppsalhjemmet avd. Stovner 20.04.2017

Referat - tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester 19.04.2017

Referat - tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester 27.03.2017

Rapport fra tilsyn ved Langerud sykehjem 27.02.2017

Rapport fra tilsyn ved Abildsø sykehjem 20.02 2017

Rapport fra tilsyn ved Abildsø sykehjem, avd. Østensjø 16.02.2017

Rapport fra tilsyn ved Manglerudhjemmet 14.02.2017

Referat - tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester 14.02.2017

Rapport fra tilsyn ved Oppsalhjemmet avd Stovner 13.02.2017

2016

Årsrapport 2016- Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester og dagsentertjenester utenom institusjon.

Rapport fra tilsynsbesøk på Kjernehuset dagsenter 09.12.2016

Rapport - tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester, møte med Søknadskontoret 25.10.2016
Vedlegg til rapport

Rapport fra Oppsalhjemmet, avd. Stovner 19.09.2016 (uanmeldt)

Rapport fra Langerud sykehjem 29.08.2016 (anmeldt)

Rapport fra Abildsø sykehjem 24.08.2016 (anmeldt)

Rapport - tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester, tilsyn og samtaler med brukere av hjemmetjenester med et omfattende bistandsbehov 08.06.2016

Rapport fra Manglerudhjemmet 29.05.2016 (anmeldt)

Rapport fra Oppsalhjemmet 27.05.2016 (anmeldt)

Rapport fra Abildsø sykehjem, avd. Østensjø 20.04.2016 (anmeldt)

Rapport fra Langerud sykehjem 06.04.2016 (anmeldt)

Rapport fra Abildsø sykehjem 05.04.2016 (anmeldt)

Rapport fra Kjernehuset 30.03.2016 (anmeldt)

2015

Årsrapport 2015- Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester og dagsentertjenester utenom institusjon.

Rapport fra Abildsø sykehjem, avd. Østensjø 13.11.2015 (anmeldt)

Rapport fra Manglerudhjemmet 20.10.2015 (anmeldt)

Rapport fra Manglerudhjemmet 24.06.2015 (uanmeldt)

Rapport fra Kjernehuset 11.06.2015 (uanmeldt)

Rapport fra Abildsø sykehjem, avd. Østensjø 08.06.2015 (uanmeldt)

Rapport fra Abildsø sykehjem 02.06.2015 (uanmeldt)

Rapport fra Langerud sykehjem 02.06.2015 (uanmeldt)

Referat - tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester, møte med brukere av hjemmebaserte tjenester 01.06.2015

Rapport fra Manglerudhjemmet 24.03.2015 (anmeldt)

Rapport fra Abildsø sykehjem 18.03.2015 (anmeldt)

Rapport fra Oppsalhjemmet 09.03.2015 (anmeldt)

Rapport fra Langerud sykehjem 26.01.2015 (uanmeldt)

Rapport fra Abildsø sykehjem 26.01.2015 (uanmeldt)

2014

Årsrapport 2014- Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester og dagsentertjenester utenom institusjon.

Rapport fra Abildsø sykehjem 17.12.2014 (uanmeldt)

Rapport fra Abildsø sykehjem 03.12.2014 (uanmeldt)

Rapport fra Langerud sykehjem 03.12.2014 (anmeldt)

Rapport fra Langerud sykehjem 04.11.2014 (uanmeldt)

Rapport fra Abildsø sykehjem 22.10.2014 (anmeldt)

Rapport fra Abildsø sykehjem 27.06.2014 (uanmeldt)

Rapport fra Langerud sykehjem 12.06.2014 (uanmeldt)

Referat - tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester, møte med brukere av hjemmebaserte tjenester 04.06.2014

Rapport fra Abildsø sykehjem 20.05.2014 (uanmeldt)

Rapport fra Oppsalhjemmet 09.04.2014 (anmeldt)

Rapport fra Abildsø sykehjem 07.03.2014 (anmeldt)

Rapport fra Langerud sykehjem 05.03.2014 (anmeldt)