Grünerløkka hjemmetjeneste

Kontakt oss

Kontakt hjemmetjenesten

Private leverandører av hjemmetjenester

Har du en privat leverandør av hjemmetjenester? Se oversikt over private leverandører av hjemmetjenester.

Digitale hjemmetjenester

Får du levert hjemmetjenester av Bydel Grünerløkka kan du kontakte hjemmetjenesten via Min side på Helsenorge.no. Her kan brukere og pårørende sende og motta meldinger fra hjemmetjenesten, se avtaler om hjemmebesøk og få varsler om gjennomførte besøk. Du kan også gi fullmakt til pårørende.

Kontakt

Ikke skriv personsensitive opplysninger når du kontakter oss på e-post.

E-post
postmottak@bga.oslo.kommune.no
Postadresse:
Postboks 2128 Grünerløkka
0505 Oslo
Besøksadresse:
Malmøgata 1
0655 OSLO