Til innhold
Hjemmetjenester

Fritt brukervalg: Bytte leverandør av hjemmetjenester

Du velger selv hvilken leverandør som skal gi deg hjemmehjelp eller hjemmesykepleie.

Dette kalles brukervalg. Du kan velge den kommunale hjemmetjenesten eller et privat firma som har avtale med din bydel. Hvis du ikke gjør et aktivt valg, får du hjelp fra den kommunale hjemmetjenesten i bydelen.

Slik bytter du leverandør

Vil du bytte leverandør, må du ringe eller skrive til din bydel. Husk å oppgi hvilken leverandør du har i dag og hvilken leverandør du ønsker å bytte til. Bruk gjerne skjemaet for bytte av leverandør som du kan sende i posten. Det er 10 dagers oppsigelsestid.

Last ned skjema for bytte av leverandør (PDF 0,1MB)

Her finner du leverandørene av hjemmetjenester i din bydel

Alle de private leverandørene er godkjente av kommunen. Det innebærer at kommunen følger opp kvaliteten på tjenestene. Leverandørene skal blant annet være ledet av en fagperson og ha godkjente rutiner for hvordan de skal utføre hjemmetjenestene.

Kvalitetsrapporter

Her finner du brukerundersøkelser og kvalitetsrapporter fra hjemmetjenesten

Pris

Hjemmesykepleie er gratis. For hjemmehjelp betaler du samme egenandel uansett om du velger kommunal eller privat leverandør.