Kontakt kommunens hjemmetjenester eller private leverandører

Disse leverandørene leverer til hele Oslo

Finn den kommunale hjemmetjenesten i din bydel

Jeg er usikker på bydel, men vet adressen

Søk opp via adressen din

Lurer du på noe?

Har du spørsmål om tjenester eller søknadsprosess? Kontakt søknadskontoret i din bydel

For døve og døvblinde

Kontakt hjemmehjelpstjenesten for døve og døvblinde