Enhet for psykisk helse og miljøarbeidertjenester i Alna

Vi har ansvar for både lavterskeltilbud og ulike tjenester som ytes etter vedtak i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven.

Målgruppe

Målgruppen er personer med utfordringer innen psykisk helse eller rus, samt personer med utviklingshemming eller lignende bistandsbehov.

Disse tjenestene tilbyr vi

Tjenestene som tilbys hos oss er individuelt psykisk helsearbeid, grupper, kurs, støttekontakter, rask psykisk helsehjelp, fleksibel oppfølgingstjeneste, samlokaliserte boliger med og uten døgnbemanning og ambulerende oppfølging i egen bolig.

Enheten gir råd, veiledning, og pårørendestøtte i form av opplæring og veiledning, avlastning og omsorgsstønad.

Videre gis det også dagsentertilbud og veiledning og oppfølging for å komme i egnet jobb/dagaktivitetstilbud til brukergruppen.

Enheten saksbehandler og tildeler tjenestene på disse områdene.

Relevante tjenester

Våre kurs- og gruppetilbud:

  • Stressmestringskurs
  • Kurs i depresjonsmestring (KID-kurs)
  • Herregruppe, samtale- og aktivitetstilbud for menn
  • Nettverksgruppe for kvinner med minoritetsbakgrunn

Drop-in psykisk helse

Psykisk helse har etablert et drop-in-tilbud hvor bydelens innbyggere kan komme innom bydelshuset for en samtale med en psykisk helsearbeider.

Fagteam psykisk helse

Fagteam psykisk helsearbeid tilbyr tjenester til mennesker med lettere, moderate og alvorlige psykiske helseproblemer. Målet er å bidra til at brukerne kan mestre sitt daglige liv best mulig.

Har du behov for kontakt eller spørsmål til Fagteam psykisk helsearbeid kan du ta kontakt i vår telefontid. For henvendelser til andre tjenester i enheten og bydelen, benytt 21 80 21 80.

Dersom du har en kontaktperson i bydelen, ber vi deg om å ta direkte kontakt med vedkommende.

Telefon

23 42 05 41

Telefontid

Tirsdag: 11:00–12:00
Torsdag: 11:00–12:00