Rask psykisk helsehjelp - Bydel Alna

Rask psykisk helsehjelp er et gratis tilbud for de som strever med lettere psykiske plager som stress, angst, depresjon eller søvnvansker. Vi er ikke et akuttilbud.

Hvem kan få hjelp av oss?

Rask psykisk helsehjelp (RPH) er et kortvarig helsetilbud for deg som har bostedsadresse i bydel Alna, er over 18 år og strever med nyoppståtte, lettere psykiske vansker som stress, uro, tristhet, bekymring, nedstemthet eller søvnvansker.

Er du under 18 år, kan du få hjelp på Alna helsestasjon for ungdom

Hvem er vi og hva tilbyr vi?

Rask psykisk helsehjelp er et lavterskeltilbud over en kortere tidsperiode. Målet med Rask psykisk helsehjelp er å tilby tidlig hjelp til mestring av psykiske plager, og å øke tilknytning til arbeid. Behandlingen er basert på kognitiv terapi som er en veldokumentert metode for milde til moderate psykiske plager.

Alle som jobber ved Rask psykisk helsehjelp er helsepersonell og tilbudet er gratis. Det er ikke et akuttilbud.

Vi jobber ut fra en trappetrinnsmodell med to behandlingstrinn:

Steg 1: Introkurs eller digitalt selvhjelpsprogram.

Steg 2: Korttidsbasert individuell samtaleterapi. Ikke alle vil ha behov for steg 2.

Kurs i mestring av lettere psykiske plager

Vi tilbyr kurs i mestring av lettere psykiske plager. Kurset gir økt kunnskap om kognitiv terapi, og teknikker og verktøy for å håndtere plager med nedstemthet, depresjon, bekymring og angst. Kurset består av 3 samlinger. Alle som henvender seg på vårt telefonnummer og som er i målgruppen til RPH vil få tilbud om kurs i første omgang.

Hvor: Oppmøte i innbyggertorget i Alna bydelshus. Trygve Lies plass 6 (rett ved Furuset t-banestasjon).

Veiledet selvhjelp

Vi tilbyr assisstert selvhjelp, som består av nettbaserte mestringsverktøy der du jobber fra mobil eller PC med oppgaver og teknikker. Programmet er basert på kognitiv terapi og inneholder engasjerende faginnhold, øvelser og oppgaver. Programmet gir deg verktøy slik at du kan håndtere problemer eller vanskelige livssituasjoner, og tilbys også på engelsk.

Korttidsbasert individuell samtaleterapi

Vi tilbyr strukturert kortvarig samtaleterapi med utgangspunkt i kognitiv atferdsterapi. Målet er å hjelpe deg med å forstå psykiske reaksjoner og endre atferdsmønstre som er forbundet med psykisk uhelse og dårlig livskvalitet. Les mer om kognitiv atferdsterapi.

Det er viktig at du er klar for å gjøre en egeninnsats for å få utbytte av behandlingen. Kognitiv metode krever at du deltar aktivt gjennom hjemmeoppgaver og øvelser. Du må også kunne sette av tid til behandlingen som foregår mellom kl. 09:00 og 15:00.

Hvordan kan du kontakte oss?

Du kan ringe oss direkte på telefon 22 30 77 12 i vår telefontid. Når du tar kontakt med oss gjør vi en kartlegging av situasjonen din for å se om vi kan hjelpe deg her. Vi blir kontaktet av mange som ønsker individuelle samtaler som første steg. Men dette er ikke noe du kan bestille selv, og tilbys kun til enkelte etter gjennomført kurs eller selvhjelpsprogram. Dersom vi ikke kan hjelpe deg prøver vi å finne andre aktuelle tilbud til deg. Du trenger ikke henvisning fra fastlege.

Kontakt

Telefon
22 30 77 12
Besøksadresse:
Trygve Lies Plass 6
1051 OSLO

Telefontid

15. april — 21. april
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag
22. april — 28. april
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag
29. april — 5. mai
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag