Rask psykisk helsehjelp - Bydel Alna

Rask psykisk helsehjelp er et tilbud for deg som strever med lettere psykiske plager som stress, angst, depresjon eller søvnvansker. Tilbudet omfatter ikke akutte, alvorlige psykiske lidelser eller rusmisbruk.

Målet med rask psykisk helsehjelp er å tilby deg tidlig hjelp til mestring av psykiske plager, og sammen jobbe for økt livskvalitet.

Du må være over 18 år og bosatt i Bydel Alna. Tilbudet er gratis, og du trenger ikke henvisning fra fastlege.

Er du under 18 år, kan du få hjelp på Alna helsestasjon for ungdom

Akutt hjelp

Ved akutt behov for hjelp kan du ta kontakt med Sosialt Ambulant Akuttjeneste (SAA). Det er en døgnåpen og gratis tjeneste ved legevakten i Oslo som bistår personer som har det vanskelig og deres pårørende. Du trenger ikke henvisning.

Ved selvmordsfare, psykose og forvirring kan du ta kontakt med legevakt 116 117, som er betjent hele døgnet. Les mer om psykiatrisk legevakt.

Du kan også kontakte fastlegen din – er det helt akutt, kan du be om time samme dag.

Hvem er vi og hva tilbyr vi

Vi arbeider tverrfaglig. Teamet vårt består av to psykologer og en fagkonsulent med videreutdanning i kognitiv terapi.

Vårt tilbud består av korttids samtalebehandling og internettassistert selvhjelp

Internettassistert selvhjelp består av ulike mestringsprogrammer med hensikt å redusere psykiske plager. Vi har ulike mestringsprogrammer:

 • mestring av depresjon
 • mestring av angst
 • mestring av søvnvansker
 • mestring av stress og belastning
 • mestring av bekymring

Programmene består av informasjon, øvelser og oppgaver basert på kognitiv atferdsterapi, som er en veldokumentert behandlingsmetode for psykiske plager.

Når du tar kontakt med oss anbefaler vi som første steg i behandlingen at du gjennomfører et internettassistert selvhjelpsprogram med telefonoppfølging, tilpasset dine psykiske plager. Ved behov for mer hjelp tilbyr vi også korttids samtalebehandling.

Enhet for psykisk helsearbeid tilbyr også kurs i stressmestring og depresjonsmestring.

Slik søker du Rask psykisk helsehjelp (RPH)

Vi er åpne for nye henvendelser på telefon. Når du tar kontakt med oss, gjør vi i første omgang en kort kartlegging av din situasjon.

Telefonhenvendelser utenom telefontiden vil ikke bli besvart. Alle henvendelser vil bli vurdert i team, og sammen vil vi finne ut om RPH er det rette tilbudet for deg. Dersom RPH ikke er riktig tilbud, vil vi forsøke å orientere om andre aktuelle tilbud.

Kontakt

Telefon
Besøksadresse:
Trygve Lies Plass 6
1051 OSLO

Telefontid

 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag