Barnevaksinasjonsprogrammet

Om tilbudet

På helsestasjonene og skolene får alle barn tilbud om å ta Folkehelseinstituttets anbefalte vaksiner.

Hvem kan få tilbudet?

Barn og ungdom i alderen 0 til 20 år.

Hvordan få tilbudet?

Ditt barn får tilbud om de nødvendige vaksinene når dere er til kontroll på helsestasjonen. Senere får barnet ditt tilbud om vaksiner på skolene.

Hva tilbyr vi?

De første 16 månedene blir du og barnet invitert til hyppige kontroller og samtaler med helsesøster eller lege. Deretter er det kontroller hvert år.

Samtalene på helsestasjonen kan være individuelle eller i barselgruppe. I barselgruppen møter du foreldre med barn i samme alder. Du får tilbud om å vaksinere barnet etter barnevaksinasjonsprogrammet. Dette starter i 6-ukersalderen.

På de nettsidene kan du også få oversikt over hvilke vaksiner som er registrert på deg og dine barn under 16 år. Du kan skrive ut et vaksinasjonskort til bruk i utlandet.

Se også åpningstid for tuberkulosekontroll og informasjon om hvor du kan få reisevaksiner.

Hvem møter du?

Du møter helsesykepleier (tidligere helsesøster).

Pris

Vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet er gratis.

Influensavaksine og reisevaksiner må du betale for.