Barnevaksinasjonsprogrammet

På helsestasjonene og skolene får alle barn tilbud om å ta Folkehelseinstituttets anbefalte vaksiner.

Hvem er barnevaksinasjonsprogrammet for?

Barnevaksinasjonsprogrammet er for barn og ungdom i alderen 0 til 20 år.

Når får barnet ditt tilbud om vaksine?

Ditt barn får tilbud om de nødvendige vaksinene når dere er til kontroll på helsestasjonen. Senere får barnet ditt tilbud om vaksiner på skolene.

Hvordan gjennomføres barnevaksinasjonsprogrammet?

Alle barn 0–5 år får tilbud om konsultasjoner på en helsestasjon. På helsestasjonen får du tilbud om å vaksinere barnet ditt etter barnevaksinasjonsprogrammet. Barnet får sin første vaksine på 6-ukerskontroll.

Oversikt over vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet (fhi.no)

Hvilke vaksiner har barnet ditt tatt?

Sjekk hvilke vaksiner som er registrert på dine barn under 16 år (helsenorge.no). Du kan skrive ut vaksinasjonskort på norsk og engelsk.

Hva koster vaksinene?

Vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet er gratis. Influensavaksine og reisevaksiner må du betale for.