Reisevaksine

Om reisevaksiner

Før du reiser til enkelte reisemål er det viktig at du vaksinerer deg.

Pris

Hvor mye du må betale er avhengig av hvor du skal reise, hvilke vaksiner du skal ta og hvor du tar vaksinen. Prisliste finner du på helsestasjonenes eller smittevernkontorets egne sider.

Her kan du ta reisevaksine

Du trenger ikke å ta reisevaksine i den bydelen du bor i. Skal du ta turberkulosekontroll må du kontakte smittevernskontoret i din bydel.