Fysioterapi

Fysioterapi for barn og unge 0-18 år

Barn og unge som av ulike grunner trenger fysikalsk behandling kan få hjelp av fysioterapeut. Disse er vanligvis ansatt på helsestasjonen i bydelen. Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege for å få time.

Foreldre kan ta direkte kontakt, eller barnet kan henvises fra helsesykepleier, lege, kiropraktor, manuellterapeut, barnehage, skole og andre instanser.

Barnefysioterapeutene tilbyr:

  • Undersøkelse og vurdering av henviste barn med igangsettelse av relevante tiltak.
  • Hjelp til utvelgelse, søknad og tilpasning av bevegelses- og treningshjelpemidler, samt ortopediske hjelpemidler.
  • Rådgivning/veiledning og informasjon til foresatte og samarbeidspartnere.

Fysioterapeutene behandler barna hver for seg eller i gruppe. Behandling kan gis på helsestasjonen, i hjemmet, i barnehagen eller på skolen.

Fysioterapeutene samarbeider med ergoterapeutene om vurdering, formidling og tilpasning av nødvendige hjelpemidler.

Finn hjelp i din bydel

Jeg er usikker på bydel, men vet adressen