Fysioterapi

Fysioterapi for barn og unge 0-18 år

Barn og unge som av ulike grunner trenger fysikalsk behandling kan få hjelp av fysioterapeut. Disse er vanligvis ansatt på helsestasjonen i bydelen. Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege for å få time.

Foreldre kan ta direkte kontakt, eller barnet kan henvises fra helsesykepleier, lege, kiropraktor, manuellterapeut, barnehage, skole og andre instanser.

Barnefysioterapeutene tilbyr:

  • Undersøkelse og vurdering av henviste barn med igangsettelse av relevante tiltak.
  • Hjelp til utvelgelse, søknad og tilpasning av bevegelses- og treningshjelpemidler, samt ortopediske hjelpemidler.
  • Rådgivning/veiledning og informasjon til foresatte og samarbeidspartnere.

Fysioterapeutene behandler barna hver for seg eller i gruppe. Behandling kan gis på helsestasjonen, i hjemmet, i barnehagen eller på skolen.

Fysioterapeutene samarbeider med ergoterapeutene om vurdering, formidling og tilpasning av nødvendige hjelpemidler.

Fysioterapeuter med driftsavtale

Flere fysioterapeuter med kommunal driftsavtale behandler barn og unge. Behandlingen er gratis opp til fylte 16 år. Ta direkte kontakt med den fysioterapeuten du ønsker. Se oversikt over fysioterapeuter med driftsavtale

Finn hjelp i din bydel

Jeg er usikker på bydel, men vet adressen