Sykdom

Sykdom, smerter, feber, oppkast, kvalme, diaré, forgiftning, generelle plager. Legevakt Aker (begrenset åpningstid) behandler sykdom, ikke skader og overgrep. Legevakt Storgata (døgnåpen) behandler alle henvendelser.

Legevakt Aker

Trondheimsveien 235, bygg 4 og 10
0150 OSLO

Åpningstider

Stengt nå

Hverdager: 16:00 - 01:30
Helger og helligdager: 10:00 - 01:30

Kontakt

Telefon

116117

Alternativt nummer

23 48 72 00

Legevakt Aker har begrenset åpningstid og behandler sykdom, men ikke skader og overgrep.

Informasjon om spesifikke sykdommer og plager finner du på Helsenorge.no.

I åpningstidene er det oftest kortere ventetid på Legevakt Aker enn i Storgata. Ved åpning må det påregnes lengre ventetider enn mellom 18:00 - 22:00 og det er redusert kapasitet fra 22:00 til 01:30. NB! pasienter som vurderes å være i behov av akutt hjelp vil bli prioritert.

Hvis mulig, kontakt din fastlege før du ringer eller oppsøker legevakten.
Finn informasjon om fastlege på Helsenorge.no.

Kart og parkering Legevakt Aker

Parkering

Gateparkering
Gjesteparkering

Legevakt Storgata

Storgata 40
0182 OSLO

Åpningstider

Åpen hele døgnet

Døgnåpent apotek

Kontakt

Telefon

116117

Alternativt nummer

23 48 72 00

Faks

23 48 70 70

Legevakt Storgata er døgnåpen med døgnåpent apotek. Hvis ventetiden er lang, kan du bli bedt om å oppsøke Legevakt Aker når denne er åpen.

Informasjon om spesifikke sykdommer og plager finner du på Helsenorge.no.

Legevakten behandler akutt sykdom først. Hastegraden vurderes av sykepleier. Ventetiden er som regel økende utover ettermiddag og kveld. Se også ventetidsinformasjon under Legevakt Aker. I åpningstidene kan det være kortere ventetid der.

Hvis mulig, kontakt din fastlege før du ringer eller oppsøker legevakten.
Finn informasjon om fastlege på Helsenorge.no.

Kart og parkering Legevakt Storgata

Parkering

Gateparkering
Gjesteparkering

Praktisk informasjon

Informasjonen gjelder for både Legevakt Storgata og Legevakt Aker.

Betaling

Egenandeler for helsetjenester finner du på helsenorge.no
Akutt krisehjelp, overgrepsmottak og psykiatrisk legevakt er gratis.

Har du spørsmål om faktura kan du ringe telefonnummer 954 50 195 mellom kl. 09.00 og 11.00 eller sende en e-post til faktura@hel.oslo.kommune.no.

Taxi

Ved reiser til legevakten må du selv legge ut for turen og få en kvittering av sjåføren. Etterpå sender du reiseregning til pasientreiser.no

Sammen med reiseregningen må du legge ved en bekreftelse på at legen mente du trengte rekvisisjon. Hvis legen mener at du av medisinske grunner trenger taxi fra legevakten vil vi bestille drosje og du betaler kun egenandelen.

Sykemelding

Legevakten sykmelder kun for en kort periode. Forlengelse og annen oppfølging er det vanligvis fastlegen som bistår med.

Papirer å ta med på legevakten

Vi har ikke tilgang til dine journaler fra andre steder. Derfor er det nyttig om du tar med oversikt over faste medisiner, navn på fastlege/legesenter, legitimasjon og andre relevante papirer som angår din helse.

Resepter

Legevakten skriver bare ut medisiner som gjelder den akutte behandlingen. Ved legevakten i Storgata finner du apotek som er døgnåpen alle dager hele året.

Utskrift av din journal

Du får med deg hjem en utskrift fra journalen. Ønsker du å få tilsendt mer fra din journal må du fylle ut skjema for utskrift av journal (PDF 0,7MB). Tjenesten er gratis, men vi tar betalt for forsendelse.

Klage på behandling

Er du misfornøyd med behandlingen på allmennlegevakten (i Storgata, Aker eller sykebesøk) ber vi deg sende en skriftlig klage til:

Oslo kommune Helseetaten
Postboks 4716
0506 Oslo

Hvis du har klaget og ikke er fornøyd med svaret kan du innen tre uker sende saken til vurdering hos Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Du har også rett til å sende klager direkte til andre.
Se oversikt over klagemulighetene

Klage på parkeringsgebyr

Klager rettes til parkeringsselskapet, ikke til Legevakten. Nærmere informasjon finner du på gebyret og oppslag på parkeringsplassen.

For ansatte

Lenke til MinGat

Det finnes flere fora med informasjon og diskusjon for fastleger som deltar i vaktordningen:

Hvis du er ny legevaktlege, kontakt oss på vakter@hel.oslo.kommune.no

Jobb på Allmenlegevakten

Helsepersonell som ønsker å jobbe på legevakten kan henvende seg til postmottak@hel.oslo.kommune.no.