Valg av gravplass

Alle Osloborgere er automatisk tilknyttet et gravplassokn gjennom sin bostedsadresse.

Hva skjer etter fredningstiden

Etter fredningstiden er det valgfritt om du ønsker å leie graven videre.
Les mer om feste (leie) av grav.

Bruk av eksisterende grav

Hvis en avdød skal gravlegges i en eksisterende grav, stiller vi ingen krav til om avdøde hadde bostedsadresse i Oslo kommune. Dette forutsetter at det finnes ledig plass i graven og samtykke fra fester/ansvarlig for graven, og fra den som er ansvarlig for gravferden.

Avdøde som hadde bosted utenfor kommunen, kan gravlegges i graven mot betaling av gjeldende avgifter. Sistnevnte har altså ikke rett til fri (gratis) grav i Oslo i fredningstiden.

Hvem kan gravlegges hvor

Ved valg av urnegrav, har du større valgmuligheter enn ved valg av kistegrav. Alle Osloborgere kan fritt velge mellom alle navnede og anonyme minnelunder i hele Oslo.

Les mer om ulike gravtyper.

På gravplasser eller gravtyper hvor det er tilstrekkelig plass, tildeler vi grav uavhengig av soknetilhørighet. Alle Osloborgere er automatisk tilknyttet et gravplassokn gjennom sin bostedsadresse.

På gravplasser eller gravtyper hvor vi krever soknetilhørighet, tildeles grav kun hvis avdøde eller gravferdsansvarlig sokner til gravplassen. Vi kan dessverre ikke tildele grav basert på personlig tilknytning til gravplassen.

Finn hvilken sokn du tilhøre ved hjelp av bostedsadresse: kirken.no

(Velg fanen "Finn din menighet")

Her finner du informasjon om hvor Osloborgere kan gravlegges.

Osloborgere - valg av ny grav (PDF)

Når trenger du å søke

I de tilfellene hvor man ønsker å gravlegges på en gravplass hvor man ikke har rett på en grav, må du sende en søknad til postmottak@gpe.oslo.kommune.no.

Lovverk og lenker