Valg av gravplass

Osloborgere har rett til fri grav, det vil si at du ikke betaler festeavgift i fredningstiden som er på 20 år. Etter det er det valgfritt om du ønsker å leie graven videre.

Kiste- eller urnegrav

Oslo har 20 gravplasser hvor du kan velge mellom kiste- eller urnegrav. Ved valg av kremasjon, har du flere valg. Du kan velge en ordinær, enkeltstående grav med plass til flere urner, eller gravlegging i en minnelund. Det finnes navnet minnelund, det vil si med navneplate, eller anonym minnelund, uten navneplate, og minnelund for barn. Urne kan også gravlegges i en kistegrav, men ikke omvendt.

Priser og avgifter

Les om hvilke priser og avgifter som gjelder for Oslo-borgere

Bruk av eksisterende grav

Hvis en avdød skal gravlegges i en eksisterende grav, stiller vi ingen krav til om avdøde hadde bostedsadresse i Oslo kommune. Dette forutsetter at det finnes ledig plass i graven og samtykke fra fester/ansvarlig for graven, og fra den som er ansvarlig for gravferden.

Avdøde som hadde bosted utenfor kommunen, kan gravlegges i graven mot betaling av gjeldende avgifter. Sistnevnte har altså ikke rett til fri (gratis) grav i Oslo i fredningstiden.

Hvem kan gravlegges hvor

Ved valg av urnegrav, har du større valgmuligheter enn ved valg av kistegrav. Alle Osloborgere kan fritt velge mellom alle navnede og anonyme minnelunder i hele Oslo.
På gravplasser eller gravtyper hvor det er tilstrekkelig plass, tildeler vi grav uavhengig av soknetilhørighet. Alle Osloborgere er automatisk tilknyttet et gravplassokn gjennom sin bostedsadresse.

På gravplasser eller gravtyper hvor vi krever soknetilhørighet, tildeles grav kun hvis avdøde eller gravferdsansvarlig sokner til gravplassen. Vi kan dessverre ikke tildele grav basert på personlig tilknytning til gravplassen.

Finn hvilken sokn du tilhøre ved hjelp av bostedsadresse: kirken.no

(Velg fanen "Finn din menighet")

For å finne hvilke gravplasser du sokner til, se oversikten Osloborgere - valg av ny grav (PDF). Her kan du også finne informasjon om gravplasskapasitet.

Når trenger du å søke

I de tilfellene hvor man ønsker å gravlegges på en gravplass hvor man ikke har rett på en grav, må du sende en søknad til postmottak@gfe.oslo.kommune.no.

Når avdøde bodde utenfor Oslo

Dersom avdøde eller gravferdsansvarlig har bostedsadresse utenfor Oslo gjelder andre regler for tildeling av en ny grav. Ved tildeling av en ny grav er det gravferdsansvarliges folkeregistrerte adresse i Oslo kommune som bestemmer valg av gravplass. Dette gjelder også for minnelunder.

For personer bosatt utenfor Oslo, gjelder ikke retten til fri grav.

Utenbysborgere - valg av ny grav (PDF)

Lovverk og lenker