Tverrfaglig ressursteam Bydel Nordre Aker

Tverrfaglig ressursteam består av spesialpedagoger/fagkonsulenter og logopeder med ansvarsområde 0- 6 år, og av ergoterapeut/fysioterapeuter for barn med ansvarsområde 0-18 år. I tillegg har seksjonen saksbehandler innen helse- og omsorgstjenester for barn i alderen 0-18 år.

Tverrfaglig ressursteam har som en av flere oppgaver å gi veiledning til barnehager som har barn med nedsatt funksjonsevne. Ergo- og fysioterapeutene har oppfølging av barn på helsestasjon, barnehage og skole. Vi har også ansvar for avlastning, støttekontakt og ansvarsgrupper samt Individuell plan for barn og unge. Dette innebærer hjemmebesøk, saksbehandling av søknader og veiledning til familier som har behov for denne type hjelp.

Våre tjenester

 • Spesialpedagogisk hjelp 0-6 år
 • Behandler søknader fra barnehager om tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne
 • Fysio- og ergoterapi til barn 0-18 år
 • Veiledning til barnehager som har barn med nedsatt funksjonsevne. Ergo- og fysioterapeutene har oppfølging av barn på helsestasjon, barnehage og skole.
 • Tilsette støttepedagog når det er fattet vedtak om spesialpedagogisk hjelp fra bydelen.
 • Tildeling av helse- og omsorgstjenester til barn og unge 0-18 år

Det kan henvises til oss gjennom barnehage, helsestasjon eller fastlege. Foresatte kan også henvise til oss.

Fungerende seksjonssjef, leder for fysio- og ergoterapi og støtteressurser barnehager
Petra W. Christensen
Telefon
Saksbehandler for helse- og omsorgstjenester barn og unge
Viktorija Milojevic
Telefon
Saksbehandler for helse- og omsorgstjenester barn og unge
Elisabeth Vagle
Telefon
Stedfortreder for leder støtteressurser
Siri Hasle
Telefon

Kontakt

Telefontid er 08:00-15:35.

Telefon
2180 2180
E-post
postmottak@bna.oslo.kommune.no
Postadresse:
Postboks 4433 Nydalen
0403 OSLO
Besøksadresse:
Nydalsveien 21
0484 OSLO

Åpningstider

 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag