Pedagogisk fagteam Bydel Frogner

Pedagogisk fagteam er et tilbud til førskolebarn med spesielle behov.

Våre tjenester

Søknadskjema

Søknad om tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne

Henvisningsskjema til pedagogisk fagteam

Kontakt

Leder: Katrine Dypevik Jansen

Telefon
23 42 49 26
E-post
katrine.dypevik@bfr.oslo.kommune.no
Postadresse:
Postboks 2400 Solli
0201 OSLO
Besøksadresse:
Drammensveien 60
0201 OSLO

Åpningstider

  • Mandag
  • Tirsdag
  • Onsdag
  • Torsdag
  • Fredag
  • Lørdag
  • Søndag