Drosjeløyver

Nytt yrkestransportregelverk trådte i kraft 1. november

De største endringene i regelverket er at behovsprøvingen fjernes, hele landet blir ett løyvedistrikt og tilslutning til drosjesentral fjernes. Søknadsfristen for drosjeløyve er nå løpende.