Drosjeløyver

Nytt krav om fagkompetanse for å få drosjeløyve fra 1. juni 2023

Det nye kravet om fagkompetanse innebærer at de som søker om drosjeløyve etter 1. juni må avlegge eksamen hos Statens vegvesen.

Nytt regelverk for søknader til drosjeløyve fra 1. januar 2023

De nye endringene vil stille nye krav til garanti, dokumentasjon, taksameter og loggføringssystem.