Gate, transport og parkering

Drosjeløyver

Nytt yrkestransportregelverk trer i kraft 1. november

Du kan ikke søke om drosjeløyve før etter 1. november. De største endringene i regelverket er at behovsprøvingen fjernes, hele landet blir ett løyvedistrikt og tilslutning til drosjesentral fjernes.