Drosjeløyver

Nytt regelverk for søknader til drosjeløyve fra 1. januar 2023

De nye endringene vil stille nye krav til garanti, dokumentasjon, taksameter og loggføringssystem.