Søk drosjeløyve

For å drive drosjevirksomhet i Oslo, må du ha løyve. Et drosjeløyve gir deg rett til å kjøre drosje med plass til åtte personer.

Frist for å søke

Søknadsfristen er løpende.

Slik søker du om drosjeløyve

Disse dokumentene må du/selskapet vedlegge søknaden:

Tilleggsdokumentasjon for daglig leder/transportleder når søker er selskap:

Er selskapet nyopprettet, altså mindre enn 3 måneder, skal daglig leder/transportleder i tillegg legge ved:

Krav til fagkompetanse

Du må fremlegge vitnemål for bestått løyveksamen fra Statens vegvesen for å få drosjeløyve.

Kravet er også oppfylt dersom du

  • hadde drosjeløyve før 1. november 2020, eller
  • oppfyller fagkompetansekravene for gods- og turvognløyve, eller
  • Fremlegge vitnemål for bestått drosjeløyveeksamen hos Statens vegvesen
  • har fått godkjenning fra Statens vegvesen på vitnemål eller kompetansebevis utstedt av offentlig myndighet i annen EØS-stat eller Sveits som bevis på tilsvarende kompetanse

Garantierklæring fra bank eller forsikringsselskap

  • Du må selv kontakte din bank eller et forsikringsselskap for å få garantierklæring.
  • Garantien skal være på 57 000 kroner for det første løyvet og 28 000 kroner for løyver utover dette.
  • Garantien sendes direkte fra bank/ forsikringsselskap til Bymiljøetaten

Søknadsskjema for drosjeløyve (logg inn)

Behandling av søknader

Du får skriftlig svar om du har fått løyve eller ikke.

Hvis du får løyve, vil du også motta en faktura på 3 700 kroner per løyve.

Løyvedokumentet blir sendt deg per post når fakturaen er betalt.