Drosjeregelverk

Som løyvehaver må du følge noen regler for blant annet merking av bilen og miljøkrav.

Løyvenummer

Løyvenummer etter 1. november består av 6 siffer og ikke 4 som nå. Det er frivillig å bruke 0-ene foran i løyvenummeret ved merking av drosjen.

Krav til merking av drosje

Drosjen skal merkes på begge sidedører med FYLKESBOKSTAV – LØYVENUMMER. Merkingen skal ha skrifttype på minimum 100 mm i kontrastfarge til bilens farge.

  • Løyvehavere før 1. november beholder A som fylkesbokstav.
  • Nye løyvehavere etter 1. november skal bruke fylkesbokstav OS.

Eksempler

Løyvehaver før 1. november: A 123 eller A 000123
Løyvehaver etter 1. november: OS 123 eller OS 000123

Miljøkrav

Drosjer som kjører i Oslo kan ikke ha utslipp fra forbrenningsmotor etter 1. november 2024.

Gyldighetstid

Alle drosjeløyver er gyldige i ti år fra 1. november 2020. Selskapsvognløyver og løyver for funksjonshemmede med maks åtte sitteplasser har en overgangsperiode på to år før de må fornyes til drosjeløyver. Utvidet drosjeløyve og løyve for funksjonshemmede over ni sitteplasser har en overgangsperiode på fem år før de må fornyes til turvognløyver.

Taksameter og loggføring

Drosjene skal være utstyrt med taksameter.

Spørsmål må rettes til Justervesenet.

Den geografiske posisjonen til drosjen, med start- og sluttpunkt for hver tur, skal loggføres i et satelittbasert kommunikasjonssystem (GNSS). Opplysningene skal lagres i 60 dager.

Taklykt

Det er frivillig å bruke taklykt. Dersom taklykt brukes skal skiltet være godkjent av Vegdirektoratet. Taklykten skal merkes slik: TAXI – FYLKESBOKSTAV – LØYVENUMMER.

Eksempler

Løyvehaver før 1. november: TAXI A 123 ELLER TAXI A 000123
Løyvehaver etter 1. november: TAXI OS 123 eller TAXI OS 000123

Regler for løyvehaver

Regler for drosjesjåfører

Søk drosjeløyve

Se hvordan du søker drosjeløyve i Oslo.