Områdesatsning Homansbyen

Om prosjektet

Homansbyen skal få et løft. Delbydelen i Bydel Frogner er preget av sosiale utfordringer, arbeidsledighet, barn og unge som faller utenfor og dårlige nærmiljø. Se kart over området Homansbyen (PDF)

Homansbyen er en flott delbydel innenfor Bydel Frogner. Den har kjente gatenavn som Josefines gate og Oscars gate. I området er det store murvillaer hvor ambassader, privat næringsliv og innbyggere eier eller leier bygg og boliger. Men, Homansbyen er også tette, triste gateløp med støyende trikker, små bakgårder og mange utleieboliger. Som med store deler av Bydel Frogner er det stor variasjon i de sosiale levekårene. Bydelen håper nå å jevne ut det store gapet mellom noen av gruppene i bydelene, slik at det ikke er like stor forskjell mellom de som har og de som ikke har. Prosjektet skal oppnå tre mål:

  • Øke sysselsetting i delbydelen
  • Barn og unge skal få et bedre tilbud
  • Oppgradere og legge til rette for bedre nærmiljø

Oppstart våren 2022. Bydel Frogner ansetter i midlertidige, ettårige prosjektstillinger våren 2022. Satsningen vil ikke avsluttes ved en gitt dato. Prosjekter vil løpe i varierende lengde.

Kostnad

Bydel Frogner har avsatt 7 million kroner i 2022 for å starte opp prosjektene.

Hvorfor gjør vi dette?

For en stund siden delte enhet for barnehagene bekymring for situasjonen i barnehagene i delbydel Homansbyen på en strategisamling for bydelens ledergruppe. Barna hadde ikke den utviklingen man ønsket og barnehageenheten ønsket å styrke innsatsen i barnehagene i Homansbyen. I tiden etterpå begynte flere enheter å se på innbyggergruppene de arbeidet med og fant utviklingstrekk som tilsa at de sosiale levekårene i delbydel Homansbyen er dårligere enn i resten av Bydel Frogner. Et dypdykk i bydelsfakta bekrefter dette. En årsak er en høy grad av kommunale boliger i delbydelen.

Den høye andelen utleieboliger i bydelen, er et element som påvirker særlig dårlige boforhold. Det er også en langt lavere andel innbyggere som er i arbeid i delbydelen. Innbyggerne på Frogner flytter hyppigere enn gjennomsnittet for Oslo. I enkelte deler flytter mer enn fire av ti innbyggere hvert år

Utdanningsnivået blant Bydel Frogners innbyggere er høyt, sammenlignet med resten av Oslo. Samtidig er det også her en stor variasjon. Lav utdanning er ofte knyttet til utfordringer med å finne, og beholde, varig arbeid.

Bydel Frogners plan for utvikling i Homansbyen er en liten plan, sammenlignet med andre områdesatsninger i Oslo. Vi har mindre ressurser enn de store sentrale satsningene, men også færre utfordringer enn for eksempel Oslo Sør. Bydel Frogner vil bygge på metodikk og erfaringer gjort av de større områdesatsningene, men tilpasse oss lokalt behov i samspill med innbyggerne i Homansbyen.

Bydelen har etablert en prosjektorganisasjon som leder og koordinerer utviklingen i Homansbyen. Det er etablert tre arbeidsgrupper som har hatt fokus på tiltak og kunnskapsinnhenting.
Arbeidsgruppene er delt opp i områdene

  • oppvekst og utdanning,
  • sysselsetting
  • nærmiljø

Arbeidsgruppene har hatt medlemmer fra forskjellige enheter og avdelinger, tillitsvalgte og verneombud. Bydelens syv enheter, og avdeling for nærmiljø, har bidratt aktivt med kunnskapsinnhenting og oversikt over tiltak som kan bidra til utvikling av Homansbyen. Det er nå utlyst fire midlertidige prosjektstillinger som skal drive utviklingsarbeidet i Homansbyen.

Prosjektteamet består av:

Prosjektleder Knut Robert Sande
Prosjektkoordinator Numan Özdemir
Områdeutvikler Andre Gomez
Åpen barnehage Annette Bernstein
Nærmiljøarbeider Bente Hagesæther
Nærmiljømedarbeider Hamado Gebremichael
Fagutvikler barnehager Randi Ågren
Bydelsmødre/nettverksbygging i familier Synøve Halstensgård

Bilde av prosjektteamet
Foto: R.Heggem. Bilde: Oslo kommune

Kontakt oss

Dokumenter og lenker