Slik kan du hjelpe andre

Ta kontakt med venner og kjente, eller bank på hos naboen. Spør om hva de kan trenge hjelp med dersom det oppstår en uvant situasjon eller krise i samfunnet.

Hjelp personer som er sårbare i kriser

Vær spesielt oppmerksom på personer som

  • har nedsatt syn, hørsel og bevegelsesevne
  • har svekket kognitiv funksjonsevne, eksempelvis demens
  • har annen form for nedsatt helse
  • bor alene og har lite nettverk
  • ikke forstår norsk eller engelsk

Råd til egenberedskap for personer med nedsatt funksjonsevne

Egenberedskap på flere språk (sikkerhverdag.no)

Kanskje kan du bistå med praktiske ting som å handle, hente vann og lage mat, tilby selskap og husly hos deg, gi informasjon om hva som skjer eller hjelpe med å kontakte nærstående eller kommunen.

Egenberedskap i borettslag og sameier

Vi oppfordrer alle borettslag og sameier til å minne sine beboere om viktigheten av egenberedskap. Hjelp hverandre dersom det skulle oppstå en uventet situasjon eller krise i samfunnet.