Egenberedskap på flere språk

Her finner du informasjon om egenberedskap, atomberedskap og jodtabletter ved atomulykker på flere språk.

Egenberedskap / Self-preparedness

Fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap/ From The Directorate for Civil Protection (sikkerhverdag.no):

Atomberedskap / Preparedness for a nuclear incident

Fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet/ From the Norwegian Radiation and Nuclear Safety Authority (dsa.no):

Jodtabletter ved atomulykker / Iodine tablets in the event of a nuclear accident

Fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet/ From the Norwegian Radiation and Nuclear Safety Authority (dsa.no):