Råd til personer med nedsatt funksjonsevne

Har du synshemming, hørselshemming eller bevegelseshemming kan en krise påvirke deg noe annerledes enn for mange andre. Derfor er det viktig at du tenker gjennom på forhånd hvordan en krise vil påvirke deg.

Råd til synshemmede

Snakk med familie, venner, assistenter eller andre personer i livet ditt om hvordan en krise vil påvirke deg og hva du kan trenge hjelp til. Les mer om hva mener vi med en krise.

Slik blir du varslet

I en krise som truer liv og helse vil kommunen eller politiet sende ut tekstmelding på mobiltelefon til alle som oppholder seg i det relevante området. Få informasjon og veiledning om bruk av mobiltelefon for synshemmede hos Statped eller hos Blindeforbundet. Varslingsanleggene (tyfoner, flyalarm) brukes også til å varsle om akutt fare. Hører du varslingsanleggene tute betyr det at du skal søke informasjon. Informasjon om hva som skjer vil du få på radiokanalen NRK P1.

Hvor finner jeg informasjon i en krise?

Våre nettsider har universell utforming og vi vil publisere informasjon om hva som skjer og hvordan du kan kontakte kommunen.

Hvem kan jeg kontakte for å få hjelp?

Trenger du hjelp er det viktig at du ber om det. Tenk gjennom om du har noen i din omgangskrets du kan be om hjelp.

Vi vil fortelle deg på tekstmelding eller på nettsidene hvordan du kan kontakte kommunen i den aktuelle krisen. Vi har ikke oversikt over alle synshemmede som bor i kommunen.

Ved strømbrudd kan mobilnettet bli utilgjengelig allerede etter et par timer. Derfor er det viktig at du ikke venter med å be om hjelp.

Ved akutt fare for liv og helse ringer du nødnumrene 110, 112 og 113. Vær oppmerksom på at det ved store kriser kan være manglende kapasitet og det kan ta lenger tid enn vanlig å få hjelp.

Forberedelser i hjemmet

Det er lurt å ha reserve av hjelpemidlene du bruker, som for eksempel stokk eller forstørrelseshjelpemidler. Er du avhengig av legemidler eller medisinske hjelpemidler, må du snakke med din lege eller apotek om muligheten for å ha en ekstra beholdning. En fløyte og en lommelykt kan være nyttig for å signalisere til andre om du trenger hjelp.

Har du førerhund bør du ha ekstra hundemat for et par dager. Førerhunder kan bli med fører på evakuert- og pårørendesenter.

Ta kontakt med Rådgivningskontoret for syn og hørsel for mer informasjon om mulige hjelpemidler.

Du kan lytte til innholdet i brosjyren "Du er en del av Norges beredskap" på nettsiden til Norges Blindeforbund.

Råd til hørselshemmede

Slik blir du varslet

I en krise som truer liv og helse vil kommunen eller politiet sende ut tekstmelding på mobiltelefon til alle som oppholder seg i det relevante området. Meldingen sendes ut på norsk og engelsk. Følg instruksjonene som blir gitt i tekstmeldingen. Du kan ikke svare på tekstmeldingen.

Varslingsanleggene (tyfoner, flyalarm) brukes også til å varsle om akutt fare. Varslingsanleggene brukes sammen med varsling på tekstmelding. Dersom det ikke er mulig å sende ut tekstmelding vil du ikke kunne motta varselet. Ta kontakt med mennesker rundt deg for informasjon.

Hvor finner jeg informasjon i en krise

Du vil finne mer informasjon hva som skjer på offentlige nettsider, nettaviser, radio, TV og sosiale medier. NRK har et særskilt ansvar for å bringe offisielle meldinger fra myndighetene. Du kan også velge å følge Oslo politidistrikt på Twitter og Brann- og redningsetaten på Twitter som er raskt ute med viktig informasjon.

Vi vil legge ut informasjon på kommunens nettsider om hva som har skjedd, hva du bør gjøre og hvordan du kan få hjelp fra kommunen.

Hvem kan jeg kontakte for å få hjelp?

Trenger du hjelp er det viktig at du ber om det. Tenk gjennom om du har noen i din omgangskrets du kan be om hjelp.

Vi vil fortelle deg på tekstmelding eller på nettsidene hvordan du kan kontakte kommunen i den aktuelle krisen. Vi har ikke oversikt over alle hørselshemmede som bor i kommunen.

Ved bortfall av strøm har mobilmastene kun nødstrøm i seks timer. Derfor er det viktig at du ikke venter med å be om hjelp. Vær oppmerksom på at det ved store kriser kan være manglende kapasitet og det kan ta lenger tid enn vanlig å få hjelp.

Ved akutt fare for liv og helse kan du via Nød-SMS sende tekstmelding til nødmeldestasjonene 110, 112 og 113. For å kunne gjøre dette må du være registrert på forhånd. På nodsms.no kan du registrere deg for å kunne bruke tjenesten.

Forberedelser i hjemmet

For å kunne motta råd og meldinger via beredskapskanalen NRK P1 bør du ha tilgang til en DAB-radio som også er batteridrevet. Ta kontakt med Rådgivningskontoret for syn og hørsel for mer informasjon om mulige hjelpemidler.

Uten strøm vil varslingsutstyret som du benytter hjemme for å varsle for brann, dørklokke osv. slutte å fungere. Dersom du bor alene bør du flytte inn til familie eller venner, eller kontakte kommunen for hjelp til alternativt oppholdssted.

For å kunne kommunisere lettere med andre er det lurt å ha skrivesaker tilgjengelig.

Råd til bevegelseshemmede

Les om våre råd for egenberedskap og om din egenberedskap her.

Hvor finner jeg informasjon i en krise

Vi vil legge ut informasjon på kommunens nettsider om hva som har skjedd, hva du bør gjøre og hvordan du kan få hjelp fra kommunen.

Hvem kan jeg kontakte for å få hjelp?

Trenger du hjelp er det viktig at du ber om det. Tenk gjennom om du har noen i din omgangskrets du kan be om hjelp.

Vi vil fortelle deg på tekstmelding eller på nettsidene hvordan du kan kontakte kommunen i den aktuelle krisen. Vi har ikke oversikt over alle bevegelseshemmede som bor i kommunen.

Ved strømbrudd kan mobilnettet bli utilgjengelig allerede etter et par timer. Derfor er det viktig at du ikke venter med å be om hjelp.

Ved akutt fare for liv og helse ringer du nødnumrene 110, 112 og 113. Vær oppmerksom på at det ved store kriser kan være manglende kapasitet og det kan ta lenger tid enn vanlig å få hjelp.

Forberedelser i hjemmet

Mange bevegelseshemmede er bruker batteridrevne hjelpemidler. Tenk på hvilke hjelpemidler du bruker i hverdagen og hvordan disse kan bli påvirket ved et lengre bortfall av strøm. Vurder om du bør ha ekstra batteripakker eller tilsvarende hjelpemidler som fungerer uten strøm i reserve.