Slik kan du forberede deg

Egenberedskap handler om å være forberedt på å møte uventede situasjoner. Jo flere som er i stand til å ta vare på seg selv og hjelpe andre ved en hendelse, jo bedre rustet står vi som samfunn.

Hva mener vi med en krise?

Med en krise mener vi en uventet og uønsket hendelse som rammer mange samtidig i et større område. Kriser innebærer fare for tap av liv og helse, og skaper store utfordringer for tjenester og funksjoner i samfunnet som vi er avhengige av. Noen eksempler kan være:

  • Flere dager uten vannforsyning pga. sammenbrudd på sentral del av vanninfrastrukturen
  • Omfattende strømbrudd over dager etter sabotasje på flere punkter i kraftinfrastrukturen
  • Mobilnett, internett og elektroniske bank- og betalingsløsninger fungerer ikke pga. cyberangrep
  • Sosial nedstengning pga. pandemisk utbrudd av influensavirus
  • Ufremkommelige veier pga. ekstremvær
  • Mangel på legemidler eller andre viktige varer pga. svikt i forsyningskjeden
  • Oppfordring om opphold inne etter atomulykke

Ta ansvar for din egen beredskap

Egenberedskap handler om at du og de du har rundt deg har forberedt dere på å kunne klare dere selv de første dagene i en krise. Egenberedskap starter med at du tenker over hvordan en krise kan påvirke deg og livet ditt. Hvordan kan du sørge for å dekke dine grunnleggende behov ved en krise?

Dette bør du har egenberedskap for

Du finner råd om egenberedskap fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) på sikkerhverdag.no.

DSBs liste over hva du bør ha hjemme

Egenberedskap skal dekke grunnleggende behov ved en krise