Slik kan du forberede deg

Egenberedskap handler om å være forberedt på å møte uventede situasjoner. Jo flere som er i stand til å ta vare på seg selv og hjelpe andre ved en hendelse, jo bedre rustet står vi som samfunn.

Hva mener vi med en krise?

En krise oppstår når vi ikke lenger har tilgang til tjenester og funksjoner vi er avhengige av.

Eksempel på dette kan være:

 • strømmen blir borte i flere dager
 • mobilnettet slutter å virke
 • vannet er forurenset eller avstengt
 • du kommer ikke deg hjemmefra fordi veien er sperret
 • butikkene har ikke de varene du trenger
 • du må vente på hjelp fordi mange andre er i samme situasjon

Det kan være mange grunner til en krise, men ofte skyldes det store mengder regn, sterk vind eller tekniske problemer. Slike situasjoner får alvorlige konsekvenser for hele samfunnet og for deg og din familie.

Strøm bruker vi til oppvarming, lys, matlaging, til å lade elektroniske hjelpemidler og til å se på tv. Vi holder kontakten med hverandre via telefon og internett. Hver dag reiser vi på jobb og vi er innom butikken for å handle. En krisesituasjon påvirker mange samtidig og vi må legge om de daglige rutinene.

Les mer om kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap.

Ta ansvar for deg selv

Du er bedre forberedt om du på forhånd har tenkt gjennom hvordan en krisesituasjon vil påvirke deg, familien din og de som er rundt deg.

Du bør tenke gjennom:

Gjør enkle forberedelser hjemme

Bildet viser en person med hodelykt som henter vann i en mørk bod.
I en krise er det lurt å ha noe vann og en lykt tilgjengelig. Bilde: Oslo kommune

Det skal ikke mye til for at du og din familie skal kunne klare dere selv i minst tre dager. Mye av det du trenger har du kanskje allerede.

Dette er de grunnleggende behovene som må dekkes de første tre døgnene av en krise:

 • varme
 • drikke
 • mat
 • legemidler
 • hygiene og sanitær
 • informasjon ved en krise

Slik kan du dekke grunnleggende behov i tre døgn (sikkerhverdag.no).

Dersom vannet forsvinner vil du heller ikke kunne benytte vannklosettet (toalettet). Da må du lage deg et nød-toalett. Se hvordan du kan lage nød-toalett (PDF 0,4MB).

Jo mer forberedt du er selv, jo mer kan du hjelpe folk rundt deg. I en krise vil mange ha behov for ekstra støtte og hjelp. Tenk gjennom hvem du kjenner som kan trenge en hjelpende hånd.

Slik kan du hjelpe andre

I en krisesituasjon vil mange ha behov for hjelp, og hjelpen må først ut til de som trenger det aller mest.

Ved å forberede deg på en krise bidrar du til at de med størst behov for hjelp får det først.

I tillegg til å ta vare på deg selv og familien bør du tenke gjennom hvem du kjenner som kan trenge en hjelpende hånd og hva du kan bidra med.

Les mer om hvordan du kan hjelpe andre.