Møte i Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite

Tid og sted

Dato

Tirsdag 2. mai 2017

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Møterom Bogstad, Sørkedalsveien 150 A, 3. etg