Protokoll fra møte i byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 06.03.2017