Forskrift 323/2017 Forslag til regulering i Holmenveien mellom Dalsveien og Grimelundsveien