Varsel om oppstart av planarbeid Omsorg+ Hovseterveien 20