Ullern råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Rådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget og administrasjonen i bydelen.

Rådet skal behandle saker som er særlig viktige for personer med nedsatt funksjonsevne, som tilgjengelighet og universell utforming, tjenester for personer med nedsatt funksjonsevne og arbeid mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Rådet uttaler seg store og overgripende saker som økonomiplan- og årsbudsjett og planprogrammer og konsekvensutredninger innen­for plan- og bygningssektoren, samferdsel, barnehage, skule, kultur, idrett, friluftsliv, helse og pleie- og omsorgstjenestene.

Rådets medlemmer kan også ta opp saker på eget inititativ og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Saker og møter i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Tidligere møter

Møter fra 2015-2022

Medlemmer

Skåden, Helga

Leder av Ullern råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Telefon

Frydendal, Inger

Nestleder av Ullern råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Telefon

Bredahl, Anne Mette

Medlem av Ullern råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Njerve, Ingrid

Medlem av Ullern råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Gaathaug, Anne (Arbeiderpartiet)

Medlem av Ullern råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Skår, Gry

Varamedlem av Ullern råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Telefon

Kristiansen, Elin

Varamedlem av Ullern råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Magnus, Kirsten

Varamedlem av Ullern råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
leder
Helga Skåden
Telefon
rådssekretær
Petter Lang
Telefon