Tidligere møter i Ullern råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne