Nytt ungdomsråd i Bydel Ullern

Ungdomsrådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Rådet består av ungdom fra 12 til 18 år som er valgt gjennom skoler, fritidsklubber og organisasjoner.

Medlemmene uttaler seg i saker som årsbudsjett, bydelsplaner, tiltak og planer i oppvekst- og fritidssektoren, samferdsels- og reguleringssaker, kulturelle og andre tiltak som gjelder barn- og unge.

Ungdomsrådet kan også ta opp saker på eget initiativ, eller ta imot innspill fra andre som de tar videre til de andre medlemmene.

-Det er flott at vi har fått på plass et nytt ungdomsråd her i bydelen, sier avdelingsdirektør for kultur- og oppvekst Stine Fritz. Ungdomsrådet skal være et talerør for ungdom i spørsmål som angår deres oppvekst, levekår og fritid. Rådet skal også være et kontaktpunkt på tvers av skoler, organsiasjonstilknytning og partitilhørlighet. Ungdomsrådet har en unik mulighet til å fremme ungdommens samlede interesser, og vi ser frem til samarbeidet, avslutter hun.

Medlemmene av ungdomsrådet velges for to år av gangen.

Ta kontakt med Ullern ungdomsråd på nett: her

Leder for ungdomsrådet: Isabella Desiree Dammen
Telefon: 97 53 17 07
E-post: isabelladesireed@gmail.com

Nestleder for ungdomsrådet: Olivia Egeberg Seim
Telefon: 91 78 26 61
E-post: oliviaeseim@gmail.com