Oda Rønning-Kraft

leder

Telefon: 95 55 53 56

E-post:

Sara Kløverød Adolphson

rådssekretær

E-post:

Ullern ungdomsråd

Ungdomsrådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består av  ungdom fra 12 til 18 år som er valgt gjennom skoler, fritidsklubber og organisasjoner.

De uttaler seg i saker som årsbudsjett, bydelsplaner, tiltak og planer i oppvekst- og fritidssektoren, samferdsels- og reguleringssaker, kulturelle og andre tiltak som gjelder barn- og unge.

Ungdomsrådet kan også ta opp saker på eget initiativ.

Møter

  1. Dato 21.04.
    Klokkeslett 17:00-20:00
  2. Dato 02.06.
    Klokkeslett 17:00-20:00
  3. Dato 25.08.
    Klokkeslett 17:00-20:00

Se hele kalenderen

Medlemmer