Søndre Nordstrand seniorråd

Seniorrådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består hovedsakelig av alderspensjonister. De uttaler seg i alle saker som gjelder eldre. Seniorrådet kan også på eget initiativ ta opp saker og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Ønsker du å delta på åpen halvtime? Kontakt møtesekretær. Les mer om åpen halvtime.

Saker og møter i seniorrådet

Tidligere møter

Møter fra 2015-2022

Medlemmer

Tysland, Anne-May - Seniorrådet

Leder av Søndre Nordstrand seniorråd
Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester
Telefon

Elvebakk, Åslaug, Holmlia menighet

Nestleder av Søndre Nordstrand seniorråd
Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester

Hansen, Thorbjørn - Klemetsrud pensjonistforening

Medlem av Søndre Nordstrand navneråd
Medlem av Søndre Nordstrand seniorråd
Telefon

Helseth, Inger - Prinsdal seniorsenter

Medlem av Søndre Nordstrand seniorråd
Telefon

Bjerlin, Marit - Seniorrådet

Medlem av Søndre Nordstrand seniorråd
Varamedlem av Tilsynsutvalg for institusjoner
Telefon

Kristoffersen, Jørunn Wenche - Holmlia pensjonistforening

Medlem av Søndre Nordstrand seniorråd

Aktar, Muhammad Saeed, Mangfoldshuset

Medlem av Søndre Nordstrand seniorråd

Tariq, Shahbaz, Søndre Nordstrand Muslimske Senter

Medlem av Søndre Nordstrand seniorråd

Martinsen, Kjell (Arbeiderpartiet)

Medlem av Søndre Nordstrand seniorråd
Telefon

Bastiansen, May Brit (Høyre)

Varamedlem av Søndre Nordstrand komité for folkehelse, velferd og arbeid
Medlem av Søndre Nordstrand seniorråd
Telefon

Didriksen, Odd - Klemetsrud pensjonistforening

Varamedlem av Søndre Nordstrand seniorråd

Kalstadstuen, Gerd - Prinsdal Seniorsenter

Varamedlem av Søndre Nordstrand seniorråd

Tørring, Terje, Hauketo-Prinsdal menighet

Varamedlem av Søndre Nordstrand seniorråd

Rosenberg, Erik, Holmlia pensjonistforening

Varamedlem av Søndre Nordstrand seniorråd

Sahl, Jan, Holmlia menighet

Varamedlem av Søndre Nordstrand seniorråd

Elster, Finn-Egil (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Søndre Nordstrand komité for miljø, samferdsel og byutvikling
Varamedlem av Søndre Nordstrand seniorråd

Wennberg, Liv-Inger (Høyre)

Varamedlem av Søndre Nordstrand seniorråd
Leder av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester
Telefon
Leder
Anne-May Tysland
Telefon
Sekretær
Stine Büchner
Telefon