Bydel Sagene

Velkommen til Bydel Sagene!

Bydel Sagene skal være en åpen, inkluderende og tolerant bydel å bo i. Alle former for rasisme og diskriminering er uakseptabelt.

Vi er særlig opptatt av forebyggende arbeid for alle aldersgrupper, og å skape et godt lokalsamfunn sammen med innbyggere og frivillige.

I Bydel Sagene ligger Iladalen, Sagene, Bjølsen, Sandaker og Torshov. Det bor rundt 46 400 innbyggere her, og du finner et rikt kulturliv, en rekke parker og gode bomiljøer. Ønsker du mer informasjon om befolkning, levekår og boforhold finner du det på Bydelsfakta.