Bydel Sagene

Velkommen til Bydel Sagene!

I Bydel Sagene ligger Iladalen, Sagene, Bjølsen, Sandaker og Torshov. Det bor rundt 44 000 innbyggere her, og du finner et rikt kulturliv, en rekke parker og mange fine bomiljøer

Vi er opptatt av å skape et trygt og godt lokalsamfunn, med gode levekår for alle. Vi satser på helhetlige og gode tjenester, og ønsker å være en attraktiv arbeidsgiver.

Sagene har sitt navn fra 1600-tallet, da vannkraften i Akerselva drev flere sagbruk langs elva, og skapte Norges første drabantby. 200 år senere ga denne kraften mange nye industrier langs Akerselva. I dag er gammel industri gjort om til nye boområder, og bydelen er i stadig vekst og endring. Se mer om befolkning, levekår og boforhold på Bydelsfakta.