Rask psykisk helsehjelp - Bydel Sagene

Om Rask psykisk helsehjelp (RPH)

Rask psykisk helsehjelp er et lavterskeltilbud for mennesker med milde og/eller moderate psykiske utfordringer og plager. Behandlingen er forankret i kognitiv atferdsterapi. Vi tilbyr veiledet selvhjelp og/eller samtaleterapi av kortere varighet.

Psykiske utfordringer er en vesentlig årsak til redusert livskvalitet. Vi ønsker å bidra til ny innsikt og nyttige verktøy, slik at du bedre kan mestre dine utfordringer. Målet med Rask psykisk helsehjelp er å tilby deg tidlig hjelp, slik at utfordringene ikke utvikler seg.
Tilbudet er gratis. Du trenger ikke henvisning, vi oppfordrer likevel til samarbeid med fastlegen underveis.

Rask psykisk helsehjelp er for deg som:

  • Er folkeregistrert og bosatt i bydel Sagene
  • Er over 18 år
  • Opplever din psykiske helse som utfordrende eller begrensende.
    • Slik som lette til moderate symptomer på stress, uro, tristhet, bekymring, utmattelse, nedstemthet, søvnvansker. Tilbudet kan også være aktuelt for deg som har begynnende rusproblemer.

Ved behov for akutt hjelp

Har du behov for øyeblikkelig hjelp, kontakt:

Hvis du trenger akutt hjelp, ring 113.

Slik søker du Rask psykisk helsehjelp

Du kan ta kontakt med oss på e-post: psykisk.helse.og.rus@bsa.oslo.kommune.no.

Husk at du ikke må oppgi sensitive opplysninger skriftlig. Det holder at du skriver at du ønsker oppfølging fra oss.
I mailen trenger vi at du gir oss følgende informasjon:

  • For- og etternavn
  • Bostedsadresse
  • Ditt telefonnummer

Vi vil raskt ta kontakt med deg, og du vil få tilbud om en samtale for kartlegging og vurdering av ditt hjelpebehov sett opp mot våre tilbud. I denne samtalen vil vi innhente informasjon for å avgjøre om du er i målgruppen for tilbudet. Dersom Rask psykisk helsehjelp ikke er riktig tilbud for deg, vil vi veilede deg til andre aktuelle tjenester.

Hvem er vi?

Rask psykisk helsehjelp – Bydel Sagene drives av et tverrfaglig team med psykologer tilknyttet teamet.

Kontakt

Henvend deg i resepsjonen ved timeavtale.
Postadresse:
Vitaminveien 4
0483 OSLO
Besøksadresse:
Vitaminveien 4
0483 OSLO