Møte i Østensjø bydelsutvalg

Sak 128/16 - Godkjenning av innkalling og sakskart

Sak 129/16 - Godkjenning av protokoll fra møtet 20.06.2016

Sak 130/16 - Protokoller til orientering

Sak 131/16 - Informasjon fra administrasjonen

Tid og sted

Dato

Mandag 12. september 2016

Tid

klokken 18:30