Rapport økonomi og tjenesteproduksjon per juli 2016 - ettersendes