Møte i Nordstrand ungdomsråd

Innkalling

Innkalling og sakskart for ungdomsrådet 20.02.2017 (PDF 129KB)

Protokoll

2017-02-20 Protokoll fra møte i Ungdomsrådet (PDF 75KB)

Saker til behandling

SakTittel
SAK 1/17
SAK 2/17
SAK 3/17
SAK 4/17
SAK 5/17
Sak 6/17
SAK 7/17
OFFENTLIG ETTERSYN - STREKNINGEN KONOWS GATE TIL SJØMANNSSKOLEN
SAK 8/17

Tid og sted

Dato

Mandag 20. februar 2017

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Lambertseter ungdomskubb

Sted