OFFENTLIG ETTERSYN - STREKNINGEN KONOWS GATE TIL SJØMANNSSKOLEN

Publisert dato: 30.01.2017

Saksfremlegg

OFFENTLIG ETTERSYN - STREKNINGEN KONOWS GATE TIL SJØMANNSSKOLEN (PDF 87KB)

Vedlegg

Saken behandles i

DatoMøte
02.03.2017

Møte i Nordstrand bydelsutvalg

2017-03-02 Protokoll fra møte i BU - skrivefeil rettet opp 4.5.2019.pdf (PDF 954KB)

21.02.2017

Møte i komite for byutvikling, samferdsel og miljø

2017-02-21 Protokoll fra møte i komite for byutvikling, miljø og samferdsel(1).pdf (PDF 124KB)

21.02.2017

Møte i Nordstrand komite for barn, unge og kultur

2017-02-21 Protokoll fra møte i Nordstrand Barn, ungdom og kultur komite.pdf (PDF 97KB)

20.02.2017

Møte i Nordstrand ungdomsråd

2017-02-20 Protokoll fra møte i Ungdomsrådet.pdf (PDF 75KB)

20.02.2017

Møte i Nordstrand råd for funksjonshemmede

2017-02-20 Protokoll fra Nordstrand råd for funksjonshemmede(1).pdf (PDF 94KB)

20.02.2017

Møte i Nordstrand eldreråd

2016-02-20 Protokoll fra Nordstrand eldreråd -rev(1).pdf (PDF 700KB)

14.02.2017

Møte i Nordstrand arbeidsutvalg

2017-02-14 Protokoll fra møte i Nordstrand arbeidsutvalg(1).pdf (PDF 127KB)