Møte i Nordstrand arbeidsutvalg

Sak SAK 1/17 -

Sak SAK 5/17 - Referat fra startmøte 2017 med byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester

OFFENTLIG ETTERSYN - STREKNINGEN KONOWS GATE TIL SJØMANNSSKOLEN (PDF 87KB)

Vedlegg

Se saksgang

Sak SAK 17/17 - Nytt bydelshus - utvidet prosjektmandat

Tid og sted

Dato

Tirsdag 14. februar 2017

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Bydelshuset, Ekebergveien 243