Slik påvirker du

Du kan si din mening og påvirke beslutninger om det som skjer i ditt nærmiljø.

Synspunkter

Hjelp oss til å bli bedre. Har du synspunkter, tilbakemeldinger på våre tjenester eller ønsker å klage, kan du sende oss en e-post eller kontakte en politiker.

Åpen halvtime

Alle politiske møter er åpne for publikum og starter med åpen halvtime til oppsatt tid. Her kan du ta opp aktuelle saker og informere politikerne om saker som du mener er viktig.

Åpen halvtime er ikke et sted for diskusjon med politikerne, med politikerne vil ofte stille oppklarende spørsmål etter din innledning.

Du melder deg til neste møte ved sende oss en epost med følgende informasjon:

  • Hvilket møte du ønsker innlegg til.
  • Fornavn og etternavn.
  • Hvem du representerer.
  • Hva innlegget ditt gjelder/tema for innlegget.
  • En kopi av presentasjonen som skal vises i forbindelse med innlegget.

Informasjonen sendes oss på: aapen.halvtime@bns.oslo.kommune.no

Du vil da bli kontaktet av ansvarlig møtesekretær med informasjon om hvordan du kan ta del i møtet, hvorvidt møtet er digitalt eller ved personlig oppmøte, og du har mulighet til å avklare eventuelle spørsmål direkte med møtesekretæren.

Finn sakskart, møtekalender og kontaktinfo for utvalg, komiteer og råd på eInnsyn.

Les om styringen av Oslo